תל אביב | חיפה | קפריסין

תל אביב | חיפה | קפריסין

אישור קיום כיסוי ביטוחי – מה זה ולמי זה טוב?

מהנדס שמתמודד על מכרז תכנון פרויקט, אדריכל, מפקח, בעלי מקצועות חופשיים, יידרשו במקרים רבים למסור למזמין העבודה / היזם אישור קיום כיסוי ביטוחי.

במסמך זה מתחייבת חברת הביטוח אשר ביטחה את המהנדס, כלפי היזם, כי קיימת למהנדס פוליסה בתוקף, מהם סכומי הפוליסה, ותנאים נוספים.

אם במקרה של תביעה תעלה חברת הביטוח טענות דחיה אשר מבוססות על סעיפי הפוליסה, ניתן יהיה להתגבר על טענות אלה, אם החריגים לא פורטו באישור קיום הכיסוי הביטוחי.

Picture of עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

Picture of עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

חיפוש

פוסטים נוספים

מי רשאי לבצע שיפוץ?

ובמילים אחרות, האם כל "בעל מקצוע" אשר חברת הביטוח שולחת לנכס מבוטח, רשאי לבצע עבודה כלשהי? במקרים רבים של נזקים למבנה, בין אם דירה, בית