המפעל של נ.ש. הוצף, עם כל אזור התעשייה שמסביבו, ונגרם נזק לציוד המפעל. חברת הביטוח נקטה סחבת…

המפעל של נ.ש. הוצף, עם כל אזור התעשייה שמסביבו, ונגרם נזק לציוד המפעל. חברת הביטוח נקטה סחבת במשך תקופה ארוכה. המבוטח פנה למשרדנו, ולאחר הליך קצר, פוצה בגין מלוא נזקיו בסך 300,000 ש"ח, על ידי חברת הביטוח והרשויות.

admin

admin