חברת כלל סירבה לשלם ליוסף תגמולי סיעוד, בטענה שאינו עונה להגדרת מצב סיעודי…

חברת כלל סירבה לשלם ליוסף תגמולי סיעוד, בטענה שאינו עונה להגדרת מצב סיעודי. בחודש ינואר 2018 הגשנו תביעה. באפריל 2018 הסתיים התיק בהסדר לפיו כלל תשלם תגמולי ביטוח לכל תקופת הפוליסה – חמש שנים.

admin

admin