חברת ע. משכירה משאיות לתקופת קצרות. משאית נגנבה, וחברת הביטוח סירבה לשלם לאחר שהתברר…

חברת ע. משכירה משאיות לתקופת קצרות. משאית נגנבה, וחברת הביטוח סירבה לשלם תגמולי ביטוח לאחר שהתברר שהנהג השאיר פתק עם הקוד, על מגן השמש. התערבות של משרדנו הביאה, בתוך תקופה קצרה ביותר, לתשלום תגמולי ביטוח.

admin

admin