משפחת ב' מדימונה פנתה לחברת הביטוח בעקבות נזק בדירתם, אולם חברת הביטוח הודיעה כי לא התרחש נזק המכוסה בפוליסה…

משפחת ב' מדימונה פנתה לחברת הביטוח בעקבות נזק בדירתם, אולם חברת הביטוח הודיעה כי לא התרחש נזק המכוסה בפוליסה וכי בני הזוג מסרו פרטים שאינם נכונים, בכוונת מרמה. זאת גם היתה תגובתה של חברת הביטוח לפניה הראשונה של משרדנו אליהם.

הגשנו תביעה לבית המשפט, והשבוע שילמה חברת הביטוח את מלוא הנזק בסך 130,000 ש"ח. אל תתמודדו לבד מול חברות ביטוח.