הצתה מכוונת – נטל ראיה

הצתה מכוונת – נטל ראיה

הצתה מכוונת – נטל ראיה

חברת דיסני מול בע"מ הפעילה שתי חנויות נפרדות לביגוד ילדים בעיר סכנין. חנות אחת בשם דיסני מול בבעלות מלאה של דיסני בע"מ וחנות שניה בשם קדס קידס, אשר פעלה בקונסיגנציה. חברת הביטוח הראל ביטחה את בית העסק דיסני מול בביטוח נזקי רכוש.
בתחילת שנת 2012 פרצה שריפה בחנות דיסני מול. בסמוך לאחר פרוץ האש, הוזעקו למקום שירותי הכיבוי, וכעבור זמן קצר הצליחו להשתלט על האש ולכבותה. דו"ח חקירת דליקה שנערך על ידי שירותי הכיבוי קבע כי השריפה אירעה בשל שכיחת תנור ספירלה דולק על שולחן במשרד הממוקם בתוך החנות וכתוצאה מחימום ממושך של הבגדים שהיו בסמוך לתנור (רשלנות), וכן נסגר תיק החקירה ע"י המשטרה. כתוצאה מאירוע השריפה, נגרם נזק כבד לתכולת החנות, הציוד, המבנה והמלאי העסקי. שמאי מטעם החברת דיסני אמד הנזק בסך 488,664 ₪. חוקר שריפות אשר הוזמן על ידי חברת דיסני, קבע בחוות דעתו כי השריפה נגרמה כתוצאה מהתלקחות תכולה בעירה שבאה במגע/קרינת חום מתנור ספירלה בעל 3 ספירלות. המומחה בדק את האפשרויות כי אירוע השריפה נגרם כתוצאה מהצתה בזדון ו/או כתוצאה מכשל חשמלי, ושלל זאת.
חברת דיסני דיווחה לסוכן הביטוח, אשר הודיע לחברת הביטוח, שהחלה בבירור חבותה עפ"י הפוליסה. לאחר מספר חודשים הודיעה הראל לחברת דיסני כי מדובר באירוע של הצתה עצמית, ולכן לא מגיע פיצוי כלשהו.
חברת דיסני הגישה את תביעתה לבית המשפט.
בהגנתה טענה הראל, כי דיסני רכשה כיסוי ביטוחי לחנות בסמוך לפני התרחשות אירוע השריפה, כאשר לפני כן ובמשך שנים רבות לא נרכש כלל על ידי דיסני ביטוח למבנה בית העסק, כי קיים ביטוח חסר, וכי מדובר בהצתה מכוונת שבוצעה על ידי דיסני או מי מטעמה. לטענת הראל, דיסני נמנעה מלציין בתביעתה עובדות מהותיות כגון נטרול מערכת האזעקה מיד לאחר עזיבת החנות, וכן שמי מטעם דיסני השאיר תנור ספירלה דולק במרכז החנות ליד ביגוד ונייר, ולא במקום הקבוע בו נמצא התנור. טענה נוספת של הראל התייחסה לספרי החשבונות של התובעת, אשר לטענת הראל, כללו גם הכנסות של העסק הנוסף בשם קדס, ואשר כלל אינן רלוונטיות לחנות המבוטחת. הראל הציגה נתונים בדבר חובות של המבוטחת לרשויות שונות, ואשר יש בהם כדי להוות מניע כלכלי להצתת העסק.
בפסק דינו מסביר בית המשפט, כי בהתאם לסעיף 26 לחוק חוזה הביטוח, אין הביטוח מכסה את מי שגרם למקרה הביטוח במתכוון. תנאי בסיסי לחבותה של חברת ביטוח הינו היסוד התאונתי של מקרה הביטוח. כאשר חברת הביטוח מעלה טענה של "ביום", הנטל להוכחת הטענה כי האש נגרמה במתכוון מוטל על כתפי חברת הביטוח, עפ"י מאזן הסתברויות. כאשר מדובר במקרה שבו בתום שמיעת הראיות נותרו כפות המאזניים מאוזנות, יזכה המבוטח בתביעתו. במסגרת נטל הראיה שמוטל על חברת הביטוח להוכחת הצתה מכוונת, עליה להוכיח בראיות שלושה רכיבים: סבירות למעשה הצתה, מניע והזדמנות שהיו למבוטח. במקרה כאמור, יעבור נטל הראיה אל המבוטח, ועליו יהיה להוכיח כי אין בסיס לראיות שהובאו נגדו.
במסגרת שמיעת הראיות בית המשפט התברר כי אכן לאחר שבמשך שנים רבות דיסני לא היתה מבוטחת, הרי שימים ספורים לפני האירוע, החליטה לרכוש כיסוי ביטוחי למבנה.

מניע כלכלי להצתה
התברר כי חשבון הבנק היחיד של המבוטחת מצוי ביתרת מינוס גבוהה, ביום האירוע לא כובדו על ידי הבנק 2 שיקים שמשכה המבוטחת לפקודת המוסד לביטוח לאומי והמבוטחת לא שילמה את דמי השכירות בגין החנות לחודשיים שקדמו לאירוע. בית המשפט קבע כי די במצבור הראיות שהובאו בפניו, כולל ראיות כי התנור הושאר בתום יום העבודה על שולחן בחנות כשהוא פועל ובסמיכות לו הושארו בגדים ושקיות נייר, על מנת להעמיד בספק את היות השריפה "אירוע טבעי". לכך יש להוסיף את העובדה שמערכת האזעקה לא היתה דרוכה ומערכת גלאי העשן לא התריעה על השריפה, ואת הנתון לפיו הכנסות בית העסק שנשרף היו במגמת ירידה מובהקת, על מנת לקבוע כי חברת הביטוח הרימה את נטל הראיה והוכיחה כי מדובר בהצתה.
בהתאם, בית המשפט פסק על דחיית התביעה, וחייב את התובעת לשלם לחברת הביטוח שכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪ ומע"מ, וכן החזר מלוא ההוצאות שהוציאה חברת הביטוח במסגרת ניהול ההליך.
[ת"א 55839-01-13 דיסני מול בע"מ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ]

את המאמר פרסמתי גם בעיתון הביטוח עדיף

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק? כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

מדריך כיס

איך לקבל את מלוא הפיצוי מחברות הביטוח

רוצים ספרון? כמה ספרונים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון