קבלן בנין – דרכי התקשרות ותמחור

קבלן בנין – דרכי התקשרות ותמחור

קבלן בנין – דרכי התקשרות ותמחור

במאמר הקודם הזכרתי את היזם, ועסקתי בהבדלים העיקריים בין מפקח צמוד, אשר לעתים משמש גם כמנהל פרויקט, לבין פיקוח עליון אשר מתבצע על ידי המתכננים השונים. במאמר זה אעסוק בגורם המשמעותי ביותר בכל פרויקט – קבלן בנין.
יזם, בעל קרקע, רשות מקומית הבונה בתחומה, מדינת ישראל, כל אחד מאלה, החפץ לבצע פרויקט בניה, קטן כגדול, ישכור את שרותיה של חברה קבלנית, לביצוע העבודות. חוק רישום קבלנים מגדיר את התנאים לרישום קבלן ולעמידתו בתנאי החוק, ולצידו של החוק, תקנות רבות המסדירות את דרכי פעולתו של קבלן, וביניהן "תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988". תקנות אלה מגדירות את ההיקף הכספי של העבודות שקבלן רשום מורשה לבצע, בהתאם לסיווג הקבלני שניתן לו על ידי רשם הקבלנים.
קיימים מקרים שבהם היזם או בעל הקרקע יתקשרו ישירות מול החברה הקבלנית, ובמקרים אחרים, מי שיבצע את ההתקשרות, ולעתים אף יהיה זה שיבחר את החברה הקבלנית, יהיה מנהל הפרויקט. לזהות המתקשר מול הקבלן חשיבות רבה מבחינת התחייבויות חוזיות, היקף האחריות והחבות, פוליסות ביטוח ועוד. אעסוק בנושא זה ביתר פירוט, במסגרת המאמר שיעסוק בפוליסות הביטוח הרלוונטיות.

הסכם פאושלי

חוזי התקשרות מול חברה קבלנית הינם רבים, מגוונים, ודרושה הכרה מעמיקה הן עם ענף הבניה והן עם הנגיעה לדיני נזיקין ודיני ביטוח, על מנת לנסח אותם כהלכה. בחלק מהמקרים יבחרו הצדדים לתמחר את מלוא הפרויקט, ולקבוע מול הקבלן סכום כללי אשר ישולם כנגד ביצוע הפרויקט. הסכם זה נקרא בשפה המקצועית "הסכם פאושלי". לצד יתרונותיו של הסכם פאושלי, אשר העיקרי שבהם הינו שהוא מקנה לכאורה ליזם ודאות כלכלית, הסכם מסוג זה טומן בחובו לא מעט סכנות, כפי שנתקלתי בתיקים שבהם טיפלתי. אם הצדדים לא השקיעו את האנרגיה הדרושה על מנת להגדיר בדייקנות את היקף העבודה הפאושלית (S.O.W. Scope Of Work), הם עלולים למצוא עצמם מתדיינים נוכח דרישת הקבלן לתוספות תשלום עקב עבודות נוספות, כאשר היזם טוען כי אלו תומחרו בתוך ההסכם הפאושלי. גם בסיטואציות שבהן הקבלן מחליט, מכל מיני סיבות, לעצור את ביצוע העבודות לפני סיומן, או מסולק בידי המזמין, יתקשו הצדדים להגיע להסכמה כמה מתוך הסכום הפאושלי שווה העבודה שבוצעה עד אותו שלב, האם הכנסת קבלן אחר לאתר מייקרת את ביצוע יתרת העבודה, וסוגיות נוספות, שבמקרים רבים נפתרות רק במסגרת הליך משפטי. ואם לא די בכך, הרי שאותה ודאות כלכלית שהסכם פאושלי מייצר לכאורה עבור היזם, עלולה לפגוע אנושות בפרויקט, אם הצדדים תמחרו בשגגה את ההסכם, והקבלן פשוט אינו מסוגל לעמוד בביצוע הפרויקט במסגרת סכום ההסכם.

כתב כמויות

דרך נפוצה נוספת להתקשרות מול קבלן הינה באמצעות תמחור כתב כמויות. בעל מקצוע מטעם היזם, בדרך כלל מהנדס, ינסח כתב כמויות, אשר אותו יתמחר הקבלן. כך, לכל רכיב בפרויקט יהיה מחיר לביצוע. המחירים יכולים לכלול אספקת חומרים ואביזרים, עלויות הביצוע והתקנות, עלויות פועלים כלליות, וכל רכיב אשר נדרש ביצועו במסגרת הפרויקט. ניתן לתמחר לפי מטרים, לפי יחידות, ובדרכי תמחור מגוונות, בהתאם לאופי הפרויקט. בשיטת התקשרות זו, הקבלן יגיש ליזם, בסוף כל חודש או שלב, את פירוט העבודות שביצע באותה תקופה, מוכפל במחירי כתב הכמויות. השיטות לבדיקת החשבון שהגיש הקבלן גם הן רבות, והעיקריות שבהן הינה בדיקה על ידי המפקח הצמוד מטעם היזם או מנהל הפרויקט, קבלת שרטוטי AS MADE מהקבלן לגבי רכיבים שביצע וכיו"ב. בשיטת תמחור זאת, אם הצדדים השכילו לייצר כתב כמויות מפורט שתואם את הפרויקט, קיימות בדרך כלל פחות הפתעות לצדדים.
לוחות זמנים – בין אם הסכם פאושלי, כתב כמויות או כל שיטה אחרת, צדדים מנוסים יוודאו שההסכם ביניהם מגדיר לוחות זמנים בהתאם לקבלת אישורים מהרשויות השונות, מתייחס לעיכובים אשר עלולים לנבוע מגורמים אחרים כגון קבלני משנה, מתכננים, ספקי ציוד וכו', סגר ומחסור בעובדים, נוהל אישורי חשבונות חלקיים וסופיים, בטיחות באתר, ביטוח ועוד.

בחירת חברה קבלנית

בפרויקטים רבים מאוד, בחירת החברה הקבלנית מתבצעת באמצעות מכרז, ואף אם אינו נקרא כך באופן רשמי, הרי שקבלת הצעות מחיר מקבלנים שונים, הינו הליך דומה במהותו למכרז.
יזם מנוסה ובקיא, יציב תנאים מקדמיים לקבלת הצעות, כגון רישום וסיווג מתאימים, דרישות ניסיון וכו'. אולם בין אותן חברות שעמדו בתנאי הסף, בהנחה שהוצבו תנאי סף, יזמים רבים, ובעיקר הקטנים והפרטיים, יבחרו בקבלן או חברה קבלנית שנתנה את ההצעה הכספית הזולה ביותר. בחירה שמתבססת על הצעה זולה עלולה לגרום, במקרים רבים, לבעיות בטיחות באתר, בעיות של טיב ביצוע, פשיטת רגל של הקבלן תוך כדי ביצוע העבודה או חוסר יכולת לסיים את הפרויקט. כאשר הקבלן גבולי מבחינת הרווחיות, הפיתוי לחסוך בהוצאות הינו עצום. הדבר יכול להתבטא בהעסקת עובדים זולים יותר, שאינם מקצועיים, בניסיון לחסוך באמצעי בטיחות שחלקם יקרים מאוד, באספקת חומרים ומוצרים זולים יותר, שברוב המקרים איכותם תהיה פחותה מזו שאליה התכוון היזם ועוד שלל תקלות שאנו נתקלים בהן בפרויקטים. המפקח מטעם היזם אינו קוסם, ולעתים אין לו יכולת לזהות בזמן את ניסיונות הקבלן לחסוך בהוצאות. כשהתוצאה נראית לעין, ברוב המקרים כבר מאוחר מדי.

דוגמא מהחיים:

בימים אלה התקבל פסק דין בתיק שבמסגרתו ייצגנו חברה קבלנית, אשר שימשה כקבלן משנה של חברה קבלנית אחרת, שפעלה מול היזם. עיכובים בביצוע הפרויקט, סכסוכים כספיים במהלך ביצוע העבודות שהביאו לפשיטת רגל, חילוט ערבויות ונושאי סכסוך נוספים, הביאו את קבלן המשנה להגיש, באמצעות משרדנו, תביעה משפטית, אשר הסתיימה כאמור בימים אלה, בפסק דין אשר במסגרתו שילמה החברה השניה מעל 3 מיליון ₪.

המאמר פורסם גם בפורטל הישראלי להנדסה אזרחית ובנין 

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק? כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

מדריך כיס

איך לקבל את מלוא הפיצוי מחברות הביטוח

רוצים ספרון? כמה ספרונים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון