אמצעי מיגון ומערכת אזעקה

אמצעי מיגון ומערכת אזעקה – תנאי לתשלום תגמולי ביטוח

חברת אביאור חן חשמל בע"מ עוסקת בשיווק ומכירת מוצרי חשמל והייתה מבוטחת בפוליסת ביטוח של חברת הראל, אשר כללה גם כיסוי לנזקי פריצה. אחד מתנאי המיגון שנדרשו על פי הפוליסה היה כי מערכת האזעקה תהיה עם חיבור תקין של משדר אלחוטי וחיבור קווי למוקד, המפעיל שירותי סיור.
בשנת 2010 התרחשה פריצה לבית העסק, ונגנב ממנו רכוש רב. הפורצים חתכו, לפני כניסתם לעסק, את קו הטלפון, כך שהמשדר האלחוטי אמור היה לשלוח קריאה למוקד. בבדיקה שערך מומחה מטעם הראל לאחר האירוע התברר שהמשדר האלחוטי לא פעל, לא התקבלה קריאה במוקד ולא נשלח סייר. בהתאם לממצאי בדיקה זו, דחתה הראל את דרישת המבוטחת לקבלת תגמולי ביטוח.
אביאור הגישה את תביעתה לבית המשפט נגד הראל ונגד החברה שהתקינה את מערכת האזעקה.
במהלך הדיון בבית המשפט התברר כי המומחה מטעם הראל ביקש לקבל מהמבוטחת אישור לתקינות מערכת האזעקה, נכון למועד אירוע הפריצה. המבוטחת העבירה אישור כאמור, עליו היה חתום מוקדן בחברת המוקד. עוד התברר, כי אותו מוקדן אשר חתם על האישור עבד במשך כשנתיים אצל המבוטחת, כך שהייתה היכרות מוקדמת בינו לבין מנהל המבוטחת. בנוסף, פורמט האישור שהעביר המוקדן למבוטחת היה שונה מהפורמט הנהוג בחברת המוקד.
הראל טענה בבית המשפט כי כבר לפני אירוע הפריצה היה ידוע למנהל המבוטחת כי קיימת בעיה בתשדורת האלחוטית בין העסק למוקד בגלל בעיית מיסוך, כי המבוטחת סירבה להצעה להתקין אנטנה על גג העסק מתוך ניסיון להימנע מהוצאה כספית, וכי בניסיון להסתיר כל זאת מהראל, הציג מנהל המבוטחת את האישור שקיבל מהמוקדן, ואשר הינו מזויף ולא אותנטי.
הראל טענה בבית המשפט, כי כאשר המומחה מטעמה פנה לחברת המוקד לקבל הבהרות, ענה לו מנהל המוקד בכתב, כי המוקדן אשר סיפק את האישור פוטר מעבודתו, וכי התקשורת האלחוטית לא הייתה תקינה במועד הפריצה, כי המבוטחת ידעה על כך, וכי כיום המערכת מחוברת למוקד בחיבור קווי בלבד. מכאן, טענה הראל, שהמבוטח מסר לה מידע כוזב, אשר מהווה מרמה בתגמולי ביטוח, ואשר מהווה נימוק לדחיית התביעה, בנוסף לאי קיום אמצעי המיגון הנדרש בפוליסה.
לאחר שהאזין להקלטות החקירה שנערכה למנהל המבוטחת על ידי חוקר מטעם חברת הביטוח, קבע בית המשפט שמנהל המבוטחת אכן הודה בפני החוקר שקיבל התראה מחברת המוקד על בעיית תקשורת של העסק מול המוקד, אולם סירה להתקין אנטנה על הגג, בעלות של כ-5,000 שקלים. מסקנה נוספת שאליה הגיע בית המשפט, הינה כי מנהל המבוטחת מסר גרסאות סותרות. מנהל המבוטחת טען בבית המשפט, כי מכיוון שאינו מתמודד היטב עם לחץ, הרי שאין לתת משקל לחתימתו על עדותו בפני החוקר. בית המשפט קבע בעניין זה, כי מכיוון שקיימת הקלטה של החקירה, ובה נשמעים היטב דבריו של מנהל המבוטחת, הרי שאין כל חשיבות לחתימתו על העדות.
בכל הנוגע לאופן התנהלות החקירה, בית המשפט דחה את טענות המבוטחת וקבע כי חקירה איננה "סמול טוק" ואין מדובר בשיחה סתמית. לחוקר יש מטרה ברורה והוא חותר אליה. מותר לחוקר לבצע תרגילים חקירתיים. בית המשפט מצא כי לא היה בחקירה משהו חריג, אשר מצדיק פסילתה.
כל אלו גרמו לבית המשפט לקבוע כי הראל הצליחה להוכיח את היסודות הנדרשים, כי מנהל המבוטחת מסר לה עובדות כוזבות ביודעין, בכוונה לקבל תגמולי ביטוח במרמה. נסיבות העניין, כך קבע בית המשפט, מביאות להחלת סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, אשר קובע כי אם העובדות הכוזבות נמסרו על ידי המבוטח לחברת הביטוח בכוונת מרמה, פטור המבטח מחבותו. בהתאם קבע בית המשפט, כי דין התביעה להידחות מסיבה זו.
בית המשפט לא הסתפק בכך, ודן בטענת התובעת כי היעדרו של תנאי מיגון מהווה, לכל היותר, החמרה בסיכון. במקור, על פי דו"ח הסוקר והנחיות הפוליסה, היה על המבוטחת להתקין משדר אלחוטי, והיא הצהירה שביצעה דרישה זו. על כן, משהתברר שהמשדר אינו מתפקד, היה על המבוטחת להודיע להראל בדבר החמרה בסיכון, וזאת בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק חוזה הביטוח. מנגד, הראל הגישה חוות דעת מומחה חיתום, לפיה לו ידעה על היעדרו של משדר אלחוטי, הראל, כמו חברות ביטוח אחרות, לא הייתה מסכימה לבטח את העסק. המבוטחת לא הגישה חוות דעת נגדית, כך שבית המשפט קיבל את טענת הראל, וקבע כי גם מטעם זה יש לדחות את התביעה.
סוף דבר, התביעה נדחתה, ובית המשפט חייב את המבוטחת לשלם להראל הוצאות משפט.

[ת.א. 11152-09-11 אביאור נ' הראל]

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון