ביטוח דירה – מי ישלם את נזקי השריפה ?

ביטוח דירה – מי ישלם את נזקי השריפה ?

ביטוח דירה אשר ערך בעל הדירה, לא בהכרח מועיל לשוכרים, לעתים הוא דווקא מזיק להם ! גב' הרמתי הייתה בעלים של בית פרטי בצור יגאל. הרמתי השכירה את הבית לשלומי ומשפחתו. הרמתי ביטחה את הבית, בפוליסה לכיסוי נזקים למבנה, בחברת כלל. בשנת 2008 פרצה שריפה, אשר גרמה נזק לבית. לאחר בדיקות וקבלת חוות דעת שמאי והצעות מחיר לשיפוצים, שילמה כלל להרמתי תגמולי ביטוח בגין הנזק לבית.

במסגרת הבדיקות שערכה כלל התברר, שביום אירוע השריפה, הדליקו אחותו של שלומי וחברותיה נרות ריחניים בבית. לטענת המומחה מטעם כלל, זו היתה הסיבה לפרוץ השריפה.

מכיוון שכך, הרי שלאחר כחצי שנה, הגישה כלל תביעת שיבוב נגד שלומי. תביעת שיבוב, אשר נקראת גם תביעת תחלוף, הינה תביעה שבמסגרתה תובעת חברת הביטוח את מי שגרם לנזק, בגין הסכומים ששילמה כתגמולי ביטוח למבוטחים שלה. במסגרת התביעה טענה כלל כי שלומי, אשר גר עם משפחתו בבית שניזוק, אחראי לשריפה ולנזקים למבנה, ועל כן כלל זכאית להיפרע ממנו בגין הסכומים ששילמה למבוטחת שלה, בעלת הבית, וכן בגין יתר הוצאותיה של כלל. שלומי לא הסתפק בהגשת כתב הגנה, והגיש תביעה שכנגד, וכן הודעת צד ג' נגד יורשי הרמתי (אשר נפטרה בינתיים).

כאמור, לטענת כלל, המומחה מטעמה קבע שהשריפה נגרמה עקב הנרות שהדליקו אחותו של שלומי וחברותיה. שלומי מצידו טען, שכשל חשמלי עקב רטיבות בלוח החשמל וכשל חשמלי במאייד המזגן, היו הגורמים לשריפה.

שלומי טען שגב' הרמתי נמנעה מלתקן את ליקויי הרטיבות למרות שהתריע בפניה, ועל כן עליה לשאת בנזק למבנה והוא פטור מכל חבות. בנוסף, מכיוון שלטענת שלומי גב' הרמתי אחראית לפרוץ השריפה, הרי שעליה ועל כלל לפצות אותו גם בגין נזקי השריפה שנגרמו לו ולמשפחתו (תכולה וחפצים).

שלומי טען כי כלל מנועה מלהגיש נגדו תביעת שיבוב, מכיוון שבהתאם להסכם השכירות, הרמתי התחייבה להכלילו בפוליסת המבנה. כלל ביקשה לדחות את טענתו זו של שלומי. לאחר שבית המשפט קבע, בשלב מקדמי של ההליך, שהסכם השכירות אינו כולל התחייבות כזאת של הרמתי כלפי שלומי, נדחתה בקשתו של שלומי לדחיית התביעה על הסף, ונקבע שיש לשמוע ראיות לצורך פרשנות הסכם השכירות והאם הוא מונע את זכות התחלוף של כלל כלפי שלומי.

שלומי טען בבית המשפט, שהתחייבותה של הרמתי במסגרת הסכם השכירות, לערוך ביטוח מבנה, כוללת (במשתמע) התחייבות שלה לבטח גם אותו במסגרת הפוליסה, לטענתו של שלומי, בכך הוסכם על שלילת זכות התחלוף, וכלל מנועה מהגשת התביעה נגדו.

בכל הנוגע לסיבה לפרוץ השריפה, היו בבית המשפט מחלוקות עובדתיות, אשר הוכרעו בהתאם לראיות ועדויות, והן פחות רלוונטיות לסוגיות שמעניינות אותנו בפסק הדין.

האם נשללה זכות התחלוף של כלל כלפי הנתבע שלומי?

על פי הסכם השכירות התחייבה הרמתי לבטח את המבנה. מכך מסיק שלומי שהרמתי פטרה אותו מאחריות ושללה מעצמה את הזכות לדרוש פיצוי כלשהו ממנו, ולכן כלל, שלא יכולות להיות לה יותר זכויות מאשר למבוטחת שלה, מנועה לטענתו מלתבוע אותו.

בית המשפט מזכיר שהסכם השכירות שותק ביחס לקיומה או שלילתה של זכות התחלוף, אולם קובע שהרמתי תבטח את המבנה על חשבונה. מול סעיף זה, קיים בהסכם השכירות סעיף אשר מטיל על שלומי את האחריות לכל נזק למבנה, אשר נובע מהשימוש של שלומי ומשפחתו בבית. מכאן, ולאחר שבית המשפט קבע שעל פי הראיות שלומי לא פעל כמי שסבור שהוא מבוטח במסגרת פוליסת ביטוח המבנה, קבע בית המשפט שלא נשללה זכות התחלוף של כלל והיא רשאית להגיש תביעתה נגד שלומי.

לאחר בית המשפט קבע גם, שהשריפה נגרמה עקב רשלנות של משפחתו של שלומי, ולא באחריות הרמתי בעלת הנכס, קיבל בית המשפט את התביעה, דחה את התביעה שכנגד ואת ההודעות לצדדי ג', וחייב את שלומי לשלם לכלל את מלוא סכום תביעתה – מאות אלפי ₪ !!!, ובנוסף חויב שלומי לשלם שכר טרחת עו"ד לכלל ולצדדי ג'.

[ת"א 3403-09 כלל חברה לביטוח נ' חזק שלמה]

למאמר כפי שפורסם ב"עדיף" גיליון 750

לחצו כאן לעיון במדור המאמרים שלנו, דוגמאות של פסקי דין בהם זכינו עבור לקוחותינו ומבחר כתבות בעיתונות ובתקשורת

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק? כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

מדריך כיס

איך לקבל את מלוא הפיצוי מחברות הביטוח

רוצים ספרון? כמה ספרונים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון