ביטוח תכולה

ביטוח תכולה – תכולת בית שנמצאת בחצר אינה מבוטחת – בהיעדר הרחבה מפורשת בפוליסה

חברת הביטוח שומרה ביטחה את ביתם של בני הזוג צאלח. בסוף שנת 2011 התרחשה שריפה, אשר גרמה לנזקים לבית ולתכולתו. האש פרצה בחצר האחורית של הבית, והסלון התמלא בפיח. בני הזוג כיבו את האש בעזרת צינור השקיה.
לאחר הודעה שהעבירו בני הזוג לסוכן הביטוח, שלחה חברת הביטוח שמאי, אשר בדק את מקור השריפה וכן בחן את הנזקים. שומרה פיצתה את בני הזוג בגין נזקי המבנה, בהתאם לחוות דעת השמאי. עם זאת, שומרה סירבה לפצות את בני הזוג בגין תכולה שהחזיקו בחצר הבית, ומכאן התביעה אשר הוגשה לבית משפט השלום.
מהראיות אשר הוגשו לבית המשפט עלה, כי קיים כיסוי לתכולה מסוימת במבנה עזר הסמוך לדירה. למרות שמדובר בבית פרטי, הפוליסה נוסחה כפוליסה לביטוח דירה, ובהתאם, בית המשפט התייחס לבית המגורים של בני הזוג כדירה.
האם קיים כיסוי ביטוחי לתכולה שמחוץ לדירה?
המבוטחים טענו, כי כל התכולה שהיתה מחוץ לבית היתה מכוסה במסגרת הפוליסה. לטענתם, ביקשו לרכוש כיסוי לתכולה שנמצאת מחוץ למבנה ביתם ולראיה, הנתבעת השכילה לכלול בפוליסה כיסוי לתכולה מסוימת במבנה העזר הסמוך לדירה. המבוטחים אף העידו בכל הנוגע לפגישתם עם סוכן הביטוח לקראת עריכת הפוליסה, וטענו כי סוכן הביטוח התחייב כלפיהם לכיסוי ביטוחי לכל התכולה שבחצר ומתחת לסככה.
עדותו של סוכן הביטוח היתה שונה, ולדבריו לא הבטיח ולא יצר מצג לפיו התכולה שאוחסנה תחת סככה מחוץ לשטח הבית מכוסה בפרק תכולה בפוליסה. הסוכן העיד כי בביקורו בבית המבוטחים טרם עריכת הביטוח לא ראה את התכולה שהוצבה תחת הסככה ובטח שלא אישר בפני המבוטחים כי תכולה זו שהינה מחוץ לשטח הבית מכוסה בפוליסה.
סוכן הביטוח נחקר בענין זה במסגרת חקירתו הנגדית ופעמיים השיב כי כלל לא נכנס לביתם של בני הזוג וכי הפגישה נערכה במרפסת מחוץ לבית. נוכח הסתירות בין עדויותיהם של בני הזוג לבין עדותו של סוכן הביטוח, ועדותו הנחרצת והעקבית של סוכן הביטוח, העדיף בית המשפט לקבל את עדותו של הסוכן, ולקבוע כי לא ראה את התכולה שבסככה וכפועל יוצא לא הבטיח או יצר מצג שלתכולה זו כיסוי ביטוחי בפוליסה.
מיקומה של התכולה שניזוקה בשריפה
מהראיות שהובאו בפני בית המשפט עלה, שהתכולה שניזוקה נמצאה מתחת לסככה אך מחוץ למבנה העזר. בית המשפט דחה את טענת המבוטחים, כי דין התכולה שניזוקה באירוע השריפה ושהיתה מתחת לסככה, כדין תכולה שנמצאת בתוך מבנה עזר סמוך לדירה.
בית המשפט קבע כי תיחום אזור מסוים, אף אם בוצע, ואף אם הינו מתחת לסככה, לא יכול לענות להגדרת מבנה עזר, במיוחד כאשר למבנה העזר המצוי בחצר ארבעה קירות, דלת ומנעול.
בהתאם, בית המשפט קיבל את טענתה של שומרה, כי בהתאם להוראות הפוליסה ותנאיה, התכולה שניזוקה שנמצאה מחוץ לבית המגורים ומחוץ למחסן אך תחת הסככה, אינה נכללת במסגרת ההגדרה של תכולה ואף לא כתכולה שבמבנה עזר שסמוך לבית המגורים.
בנוסף, בית המשפט בחן גם את טענת המבוטחים כי הפוליסה אינה עומדת בדרישות הפוליסה התקנית וכי לא הומצאה למבוטחים. על פי דין, כל עוד לא נמסרה הפוליסה לידי המבוטח יראו כמוסכמים בין הצדדים את התנאים הנהוגים באותו סוג ביטוח אצל אותו מבטח. בהיעדר ראיה לכך שהפוליסה הספציפית נמסרה למבוטחים הספציפיים, קבע בית המשפט כי שומרה מנועה מלהסתמך על חריגי הפוליסה. בהתאם לפוליסה התקנית, בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח ובני משפחתו, יהיו מכוסים בהיותם מחוץ לדירה, אולם פיצוי זה מוגבל ל-5% מסכום ביטוח התכולה.
בהתאם, בית המשפט קבע כי המבוטחים זכאים לפיצוי בשיעור של עד 5% מסכום ביטוח התכולה בגין בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים, מחוץ לדירה, וחייב את שומרה לשלם למבוטחים פיצוי נוסף בסך 2,425 ₪.
[תא"מ 23325-10-14 צאלח נ' שומרה]

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון