נזק שריפה צד ג

האם במקרה של נזק שריפה, פרק צד ג בפוליסת ביטוח של בעל מבנה מעניק פיצוי לשוכר ?

אילן שכר משלמה שלוש חנויות צמודות באבן יהודה, לצורך הקמת חנות מכולת. אילן, רתך במקצועו, ביצע שיפוצים במושכר במו ידיו ומבלי להיעזר בבעלי מקצוע מתאימים. השיפוצים כללו, בין היתר, הרס הקירות אשר הפרידו בין החנויות, עבודות חשמל, ריצוף ועוד. עם סיום השיפוצים, התקין אילן מדפים במכולת, הכניס ציוד כגון מקררים ומלאי, והחל להפעיל את המכולת.

שנים לאחר מכן פרצה שריפה בחלק האחורי של המושכר, בשעה שהיה ריק מאדם. אילן הגיש תביעה נגד שלמה ונגד חברת הפניקס, אשר ביטחה את שלמה בפוליסה הכוללת גם פרק צד ג'. אילן טען כי שלמה אחראי לפרוץ השריפה, אשר מקורה בכשל חשמלי של שקע באחד מקירות המבנה, וזאת בהתאם לעוולת הרשלנות והחובה כלפי כל אדם. לטענת אילן, במקרה זה חל הכלל של 'הדבר מעיד על עצמו' וחובת הראיה היא על הנתבע, הנדרש להוכיח כי לא התרשל. זאת מכיוון שאילן לא יודע מה הנסיבות המדויקות אשר הביאו לתקלה. לטענתו של אילן, לשלמה, בעל הנכס, היתה שליטה מלאה על השקע ובנסיבות העניין, בעל הנכס לא נקט את הזהירות הנדרשת מן האדם הסביר על מנת למנוע את התקלה בשקע ואת אירוע הנזק.

תביעתו של אילן כללה נזקי רכוש בסך של כ- 550,000 ₪, תשלום פיצויי פיטורין לעובדת שכירה ועגמת נפש.

הנתבעים טענו כי יש לדחות את התביעה נגדם בהיעדר יריבות ובהיעדר עילה. לטענת הפניקס, הפוליסה לצד ג' אינה כוללת "דייר" והפוליסה מחריגה כיסוי לנזקים תוצאתיים ועקיפים. בנוסף טענו הנתבעים, כי אם אכן התרחש אירוע השריפה, הרי שהתרחש עקב רשלנותו של אילן, אשר שכר את המקום כ-13 שנה לפני כן, הפעיל את המכשירים ואת שקעי החשמל בו, והשקע המדובר היה בהחזקתו הרציפה והבלעדית.

במהלך שמיעת העדויות וחקירת המומחים השונים בבית המשפט, עלו סוגיות הקשורות הן לחוות הדעת ומידת מהימנותן והן לשיעור הנזק אשר נגרם בשריפה.

בית המשפט הקדיש תשומת לב רבה לעדויות הנוגעות למקור השריפה. מול שתי חוות דעת, לפיהן השריפה פרצה כתוצאה מכשל בשקע החשמל בקיר, עמדה חוות דעת סותרת, לפיה באגף בו התרחשה השריפה לא היה קצר חשמלי. השקע אשר נחשד ב"קצר חשמלי" נבדק ביסודיות על ידי מומחה מטעם הנתבעים, ולדבריו לא אותר בו שום כשל, למרות שנפגע מהשריפה. על פי אותה חוות דעת, קיימת סבירות כי מסיבה כלשהי התחוללה התלקחות אשר חדרה לכונס מזגן החלון הבלתי פעיל. זו הובילה לחריכה במסגרת העץ, אשר חדרה פנימה והציתה קנקני חומרי ריסוס, אשר בהתלקחותם האיצו את השריפה על גבי המדפים בצורה משמעותית ומהירה. מסקנתו של המומחה מטעם הנתבעים היתה כי השריפה לא נבעה מכשל חשמלי כי אם מהתלקחות שריפה בתוך החנות, של חומרי ריסוס דליקים על המדפים, אשר הוצתו כתוצאה משריפה בחלק החיצוני של החנות.

בית המשפט קיבל גרסה זו וקבע כי אין בידו לקבל את טענת התובע, כי מקור השריפה היה כשל חשמלי בקופסת החשמל אשר מאחורי המדפים.

מהעדויות ומהחקירות הסיק בית המשפט כי מאז השכרת החנויות לתובע, ביצע התובע עבודות שיפוצים נרחבות במבנה, לרבות עבודות חשמל, אשר את כולן ביצע בכוחות עצמו. הנתבע, אשר רכש את מלוא הבעלות על החנויות לאחר שהתובע כבר נמצא בהן, לא נכנס למכולת כבעלים של המבנה, להבדיל מכניסתו למכולת כלקוח של התובע, ומכאן המסקנה המתבקשת כי האחריות למצב התחזקה של המבנה מוטלת כולה על התובע וכי לא התקיימו הנסיבות להעברת נטל הראיה. לכן על התובע להוכיח כי האחריות לשריפה מוטלת על הנתבעים.

התובע לא הצליח להמציא לבית המשפט ראיות המוכיחות את רשלנותו של הנתבע. לפיכך, בית המשפט קבע כי יש לדחות את תביעתו. מכיוון שהפניקס נתבעה כמבטחת של הנתבע, הרי משנדחתה התביעה נגדו, ממילא נדחתה גם התביעה כנגד הפניקס.

הפניקס אמנם שילמה לנתבע, המבוטח שלה, תגמולי ביטוח בגין התיקונים במבנה, אך תשלומים אלו היו בינה לבין הנתבע 1, במסגרת יחסי מבטחת-מבוטח, ולא במסגרת היחסים של מזיק-ניזוק, שהיא מערכת היחסים בינה לבין התובע.

בית המשפט דחה את התביעה כנגד הנתבעים וחייב את אילן לשלם להם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
[ת"א 45210-07-12 דוד נ' אוחיון ואח']

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון