סדקים בבית כתוצאה מעבודות בכביש

סדקים בבית כתוצאה מעבודות בכביש – מי יפצה ?

ביתה של המבוטחת ספג נזקים כתוצאה מעבודות בפרויקט שיזמה חברת נתיבי ישראל | נוכח הפער הקיצוני בין מהנדס התובע למהנדס חברת הביטוח, מינה בית המשפט מהנדס מומחה מטעמו לשאלה האם הנזק נגרם כתוצאה מהעבודות או שהוא כתוצאה מביצוע לקוי של הבנייה המקורית

נעום מתגוררת בבית בבעלותה בישוב שפרעם. לבית נגרמו נזקים, כתוצאה מעבודות שבוצעו במהלך השנים 2009 – 2010 בכביש 79, בקרבה לבית. משלא הצליחה לקבל פיצוי על נזקיה, הגישה נעום את תביעתה לבית המשפט. התביעה הופנתה כנגד חברת נתיבי ישראל, אשר יזמה את ביצוע העבודות, כנגד חברת מרדכי ובניו אשר שימשה כחברה קבלנית לצורך ביצוע העבודות וכנגד חברת הביטוח מגדל, אשר ביטחה את הקבלן בתקופת ביצוע העבודות. במסגרת ההליך המשפטי, חברת נתיבי ישראל הגישה הודעת צד ג' נגד החברה הקבלנית וחברת הביטוח, וכן נגד חברת אפשטיין, אשר פיקחה על ביצוע העבודות בפרויקט.

נעום הגישה לבית המשפט חוות דעת של מהנדס בנין ושמאי מקרקעין, אשר חיווה דעתו כי זעזועים והדף שנגרמו כתוצאה משימוש במכשור בעת ביצוע העבודות, גרמו נזק לבית. עלויות התיקון, בהתאם לחוות דעתו, הינן 35 אלף שקלים, ובנוסף, נגרמה לדעתו ירידת ערך למבנה, בסך של כ-80 אלף שקלים.

חברת הביטוח הגישה חוות דעת הנדסית נגדית. לטענת המהנדס מטעם מגדל, הסדקים בביתה של נעום נגרמו כתוצאה מביצוע לקוי של הטיח בעת בניית הבית וחדירת המים דרך התקרה נגרמה כתוצאה מכשל באיטום הגג. עוד כתב המהנדס מטעם מגדל, כי הוא מסיק מדוחות ניטור הזעזועים שהועברו לעיונו, שהערכים שנמדדו בעת ביצוע העבודות, נמוכים מאלו שעלולים לגרום לנזק כלשהו למבנים. לסיכום חוות דעתו סבר המהנדס מטעם מגדל, כי אין כל קשר בין הליקויים הנטענים לבית העבודות שבוצעו בכביש.

נוכח הפער הקיצוני בין מהנדס התובע למהנדס חברת הביטוח, מינה בית המשפט מהנדס מומחה מטעמו. המומחה מטעם בית המשפט בדק את הדברים, עיין במסמכים ובחוות הדעת שהגישו הצדדים, וקבע כי בסבירות גבוהה, הנזקים בבית נגרמו כתוצאה מרעידות שנוצרו עקב עבודות חציבה.

בחוות דעתו, התייחס המומחה מטעם בית המשפט לדוחות הניטור, וקבע לגביהם מספר קביעות מעניינות. המומחה קבע כי מהדוחות עולה שבמקום בו הוצבו בתאריכים שבהם עבדו מכשירים באתר, אין רעידות ברמה שיכולה להשפיע על מבנים. אולם, המומחה קבע באופן חד משמעי, כי תוצאות מדידות הניטור אינן רלוונטיות מכמה סיבות. הראשונה, מכשירי הניטור מוקמו במרחק של 600 – 700 מטרים מהבית, ואילו העבודות בוצעו במרחק הנמוך מ-100 מטרים מהבית. שנית, הדוחות מתייחסים לעבודות שאינן יוצרות רעידות משמעותיות ואילו לגבי המועדים בהם עבד ציוד מכני הנדסי כבד, כלל אין ברשותו דוחות. ושלישית, משרטוטי חתך שהוצגו למומחה עולה שאכן בוצעו עבודות חציבה מסיביות סמוך למבנה.

חברת נתיבי ישראל טענה בשאלת האחריות, כי גם אם היה קשר סיבתי בין העבודות בכביש לבין הנזק, הרי שהוא נותק, מכיוון שהמבנה, לטענתה, תוכנן ונבנה ברשלנות. לטענתה מדובר בבניין ישן, שנבנה ללא היתר, ואף ללא תוחזק כראוי, באופן שהביא ליצירת קורוזיה שגרמה לחלק מהסדקים אשר קיימים במבנה. נתיבי ישראל טענה בנוסף, כי אם וככל שקיימת אחריות כלפי התובעת, הרי שיש להטיל אחריות זו, ואת החיוב הנובע ממנה, על הקבלן, עמו התקשרה בהסכם לביצוע העבודות. טענות דומות הפנתה נתיבי ישראל גם כנגד המפקח, אשר מתפקידו, במסגרת העבודה אשר לקוח על עצמו, לפקח על הקבלן.

מגדל, אשר ביטחה את הקבלן, טענה כי את האחריות יש להטיל אך ורק על מזמינת העבודה, חברת נתיבי ישראל, אשר תכננה ואישרה את ביצוע העבודות והיתה בעלת היכולת הבלעדית למנוע את הנזק. מגדל טענה גם, כי משלא הוכח קיומו של היתר בניה וטופס אכלוס, הרי המסקנה הינה כי קיים כשל בתכנון ובביצוע של המבנה. טענתה החשובה של מגדל, במישור הביטוחי היתה, כי הפוליסה מחריגה התחייבות חוזית של הקבלן, ועל כן ממילא מגדל פטורה מלשלם פיצוי כלשהו שעל הקבלן לשלם כנובע מההסכם שלו מול מזמינת העבודה – נתיבי ישראל.

בית המשפט קבע כי פוליסת אחריות מקצועית שהפיקה מגדל לקבלן מכסה את הנזק, למרות שהתביעה הוגשה לכאורה לאחר סיום תקופת הביטוח. זאת, מכיוון שבאישור קיום כיסוי ביטוחי, הסכימה מגדל לתקופת גילוי ודיווח בת 6 חודשים נוספים, והתביעה הוגשה במהלך תקופה זו.

בית המשפט חייב את מגדל, כמבטחת הקבלן, לפצות את התובעת, והורה כי המפקח ישפה את מגדל בשיעור 30% מהסכומים ששילמה.

[ת"א 24031-04-15 נעום נביהה נ' נתיבי ישראל ואח']

המאמר פורסם גם בעיתון הביטוח "עדיף"

 

 

 

 

 

 

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון