פריצה וחובת סיור בעסק

פריצה וחובת סיור בעסק – באלו נסיבות חברת הביטוח תהיה פטורה מחבות ?

כרסום נוסף בהלכת סלוצקי ? לא בהכרח | העליון דוחה ערעור וקובע כי מבוטח שלא קיים את התחייבותו הכתובה לבצע סיור פנימי בעסק במקרה של אזעקה, לא יזכה לתגמולי ביטוח.

חברת האחים פולק מנהלת עסק בתחום תעשיית הקירור ומיזוג והיתה מבוטחת בפוליסה של הפניקס. הפוליסה כללה תנאי "מהותי ומשמעותי", לפיו המבוטחים חייבים לבצע בדיקה פנימית של העסק בכל מקרה של אזעקה. בעקבות פריצה, ולאחר שהפניקס שילמה תגמולי ביטוח, החתימה את המבוטח על התחייבות מפורשת לקיום התנאי האמור.
בשנת 2012 התרחשה פריצה נוספת לעסק. בליל האירוע קיבלו מנהלי המבוטחת הודעה של המוקד בדבר קריאות אזעקה משני אזורי גילוי. מנהל המבוטחת הגיע לעסק, ובליווי סייר המוקד שהמתין לו במקום, ערכו שניהם בדיקה חיצונית. משלא הבחינו במשהו חריג, עזבו את בית העסק מבלי שנכנסו פנימה. למחרת התברר כי בלילה התרחשה פריצה וכי נגרם נזק בסך של כמיליון ₪.

האם ביצוע בדיקה פיזית בתוך העסק המבוטח, כפי שדרשה המבטחת, הינו תנאי שאינו חוקי?
הפניקס סירבה לשלם את תגמולי הביטוח, וטענה כי לא קוים תנאי הפוליסה, המחייב מורשה כניסה מטעם המבוטחת לבצע בדיקה פנימית בתוך העסק וכי אם היה עושה זאת, האירוע היה מסוכל והנזק היה נמנע.
במאמר שפרסמתי כאן לפני תקופה, כתבתי על תביעתה של אחים פולק אשר נדחתה על ידי בית משפט השלום ועל ידי המחוזי, בערעור שהגישה.
הפעם נעסוק בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שהגישה אחים פולק. לטענתה, התנאי בפוליסה, הדורש ביצוע בדיקה פיזית פנימית בבית העסק הוא תנאי שאינו חוקי, אינו מוסרי, נוגד חוקי יסוד ואת תקנת הציבור, אינו מידתי, מעמיד מבוטחים בסכנת חיים, ויש לו השלכה על חברות הביטוח ועל כלל ציבור המבוטחים בישראל.
לטענת המבוטחת, התנאי הוא בלתי סביר, בשל היעדר יכולת בחירה והיעדר יכולת לנהל מו"מ אמיתי, נוכח פערי הכוחות בין הצדדים, והן משום שאילו הבינה את משמעות הסכמתה לתנאי, לא היתה, (וכמוה כל אדם סביר אחר), מתקשרת בחוזה הביטוח. כמו כן ביקשה המבוטחת לצרף להליך את היועץ המשפטי לממשלה ואת הממונה על שוק ההון. לטענתה, תוצאת פסק דינו של המחוזי היא כי רק המבוטח "האמיץ", המחרף את נפשו כדי לעמוד בתנאי הפוליסה, יזכה לתשלום תגמולי ביטוח, וזאת אין להעלות על הדעת.
המבוטחת הוסיפה וביקשה כי בית המשפט העליון יקבע כללים ברורים ליישום הלכת סלוצקי (רע"א 3260/10 חתמי לוידס נ' סלוצקי), באשר לנטל ההוכחה המוטל על המבטח לצורך קבלת הפטור מתשלום תגמולי ביטוח. בין היתר מבוקש להכריע האם יש צורך בעדות חיצונית, אובייקטיבית, או שניתן להסתפק בעדויות עובדי חברת הביטוח.

האם במקום של ספק בהתקיימות תנאי הפוליסה, יפעל הדבר לטובת המבוטח?
בית המשפט העליון נתן החלטתו בימים אלה. העליון קובע כי רשות ערעור בגלגול שלישי נשקלת רק במקרים המעוררים שאלה משפטית או ציבורית החורגת מעניינם הישיר של הצדדים למחלוקת. המבוטחת ניסתה לשוות לבקשה שהגישה צביון ציבורי, כאשר ביקשה לקבוע כללים ליישום הלכת סלוצקי, אולם העליון סבור כי בנסיבות הקונקרטיות של המקרה אין צורך בחוות דעת נוספת של היועץ המשפטי לממשלה ושל הממונה. העליון מזכיר כי אכן הגישה השיפוטית הבסיסית צריכה להיות כי במקום של ספק בחלות הפוליסה יפעל הדבר לטובת המבוטח, אולם במקרה שלפנינו הנסיבות פועלות לרעת המבוטחת.
בנוגע לנטל ההוכחה, מבהיר העליון, כי נפסק שעל מנת להוכיח שמבטח סביר לא היה נכון לבטח ללא האמצעי להקלת הסיכון שעליו נסב הדיון, יתכן להסתפק בהגשת תצהיר של אקטואר או של איש מקצוע אחר הבקיא בתחום הביטוח, שלפיו, למיטב ידיעתו, אין מוצעת בשוק הביטוח בישראל פוליסה מסוג זה.
כמובן, בידי בית המשפט הדן להעמיק בשאלה העובדתית לפי ראות עיניו. בהתאם ברור, כי אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון אינה שוללת באופן מידי וגורף את זכותו של המבוטח לתשלום תגמולי ביטוח, וכי הנטל להוכיח כי חל סעיף 18 לחוק חוזה הביטוח, מוטל על המעוניין בפטור מתשלום תגמולי ביטוח או בתשלום תגמולי ביטוח מופחתים – חברת הביטוח. העליון סבור כי הדברים ברורים, והשאלה הינה בחינת יישומו של כל מקרה.
העליון קבע בהחלטתו כי בית משפט השלום הכריע, לאחר שמיעת עדים וראיות, כי הפניקס עמדה בנטל להוכיח שלא היתה מבטחת את העסק לו ידעה שאין בכוונתו לקיים את הדרישה לערוך סיור פנימי במקרה של אזעקה, כי מנהל המבוטחים לא טען כי חשש לחייו או לביטחונו, כי הדבר מקבל משנה תוקף נוכח מקרה ביטוח קודם וחתימת המבוטחים על התחייבות כתובה ומפורשת לבצע בדיקה פנימית כאמור. בהתאם, העליון דחה את בקשת הערעור ופטר את הפניקס מתשלום תגמולי ביטוח.
[רע"א 2000/17 אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ נ' הפניקס]

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון