תביעת ביטוח נזק תוצאתי – הפרת חוזה ביטוח

תביעת ביטוח נזק תוצאתי – הפרת חוזה ביטוח

בית המשפט חייב את הפניקס לפצות מבוטח בגין הפסדים שנגרמו לו עקב סירובה לשלם תגמולי ביטוח.
בשנת 2006 פרצה שריפה במחסן של חברת הצעד השלישי, אשר עסקה ביבוא ושיווק של נעלי נשים. חברת הפניקס, אשר ביטחה את בית העסק, סירבה לשלם תגמולי ביטוח, בטענה שחקירות שנערכו עבורה העלו שהשריפה נגרמה עקב הצתה של בעלי העסק או מישהו מטעמם.
מכתב הדחיה של הפניקס נשלח לבעלי העסק כארבעה חודשים לאחר אירוע השריפה. הפניקס טענה כאמור כי היא פטורה מתשלום תגמולי ביטוח בשל הצתה על ידי בעלי העסק, אי קיום דרישות מיגון, הסתרת מידע מהותי וטענות נוספות.
בעקבות דחיית הכיסוי הביטוחי, הגישה החברה תביעה לבית המשפט המחוזי, בסך של מעל 13 מיליון ₪. הצעד השלישי טענה כי בנוסף לנזקים המבוטחים, נגרמו לה נזקים עקיפים, וביניהם ירידה בשווי החברות, המוערכת במיליוני ₪.
הדיון בתיק זה התנהל בבית המשפט המחוזי במשך למעלה משש שנים. במהלך הדיון נחקרו שמאים, חוקרי שריפות ומהנדסי חשמל, בעלי תפקידים במכבי אש, מומחי אזעקות, בעלי תפקידים בבנק שבו מתנהלים חשבונות בית העסק, רואי חשבון ונוספים.
בית המשפט עסק רבות בשאלת הגורם לשריפה. כאשר חברת ביטוח טוענת להצתה על ידי המבוטח או מי מטעמו, נטל הראיה מוטל עליה להוכיח טענה זו, ברמה ראייתית גבוה יותר מאשר הנדרש במשפט אזרחי. בהיעדר מסקנה חד משמעית של בית המשפט באשר לגורם השריפה, ולאחר ניתוח והשוואה בין חוות הדעת השונות, קבע בית המשפט כי הפניקס לא הרימה את הנטל להוכיח שמדובר בהצתה, ולפיכך יש לדחות את טענתה זו. בית המשפט לא הסתפק בקביעה זו. לאחר בחינת מצבה הכספי של החברה ומניעים אפשריים, קבע בית המשפט כי גם אם היה מוכח שמדובר בהצתה, הרי שלבעלי העסק לא היה אינטרס להצית את המחסן, וגם במקרה כזה הפניקס היתה מחויבת לשלם תגמולי ביטוח.

ביטוח ללא אמצעי מיגון

אחת מטענות הפניקס היתה שלו ידעה שלא מתקיימים כל אמצעי המיגון שנדרשו, לא היתה מסכימה לערוך את הביטוח, גם בדמי ביטוח גבוהים יותר, ולפיכך, גם מטעם זה, היא פטורה מלשלם תגמולי ביטוח. התובעים טענו מנגד, כי לא די בעדות של בעל תפקיד בפניקס לצורך הוכחת ענין זה, וכי על פי ההלכה הפסוקה, על מנת להוכיח טענה זו על חברת ביטוח להביא תצהיר של בעל מקצוע בתחום, שהינו אובייקטיבי וחיצוני ואינו עובד של חברת הביטוח. לאחר בחינת הדברים קבע בית המשפט, כי הפניקס לא הוכיחה איזה מאמצעי המיגון שלטענה לא הותקנו או לא הופעלו היה יכול להשפיע על האירוע ועל הנזקים, ולא הוכיחה שמבטח סביר לא היה נקשר בחוזה ביטוח.

נזקים כתוצאה מהפרת חוזה ביטוח

בכל הנוגע לנזקים תוצאתיים טענה הפניקס, כי גם לאחר השריפה יכלו בעלי העסק, אם היו במצב כלכלי טוב, להדביק את הפער ולשרוד בשוק. בית המשפט לא קיבל טענה זו וציין כי במסגרת ע"א 7298/10 הדר חברה לביטוח נגד אחד העם, הכיר בית המשפט העליון באפשרות לפסוק למבוטח פיצויים בגין נזקים תוצאתיים שנגרמו לו עקב עיכוב בתשלום תגמולי הביטוח. הכלל כיום הינו שעל מבטחת אשר מעכבת תשלום תגמולי ביטוח, לצפות שלמבוטח ייגרם נזק כתוצאה מכך, ובכלל זאת אובדן הכנסות, פגיעה במוניטין ונזקים נוספים.
לאחר שמינויו על ידי בית המשפט של מומחה ראשון בתחום ראיית חשבון בוטל, מונה מומחה נוסף, אשר הגיש חוות דעת ואף סיפק הבהרות והסברים לבית המשפט.
לאחר לימוד מעמיק של נזקי המבוטחים, ובכלל זאת התחייבויות כספיות שנטל על עצמו אחד הבעלים בניסיון להציל את העסק, קבע בית המשפט כי בנוסף לנזקים המבוטחים, הפניקס תפצה את המבוטחים בסכום נוסף של כ- 1.5 מיליון ₪.

[ת"א 3168/09 (מחוזי ירושלים) הצעד השלישי בע"מ ואח' נגד הפניקס]

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון