fbpx
loader image

א. שניאורסון, דיאב ושות'

תל אביב / חיפה / קפריסין

Fintech awards 2019 Winners קולגות: עורכי הדין המצטיינים לשנת 2019 דנס 100, החברות המובילות 2018 The Legal 500

NFPA

International Bar Association דנס 100, החברות המובילות 2018
The Legal 500

NFPA

International Bar Association דנס 100, החברות המובילות 2018

מדורגים ברציפות במשך שנים בצמרת המשרדים

כותב באתר

ביטוח חובה

ביטוח חובה – בתום הליכים משפטיים שנמשכו 14 שנים, פסק העליון כי רק תשלום בפועל של תעודת החובה והטבעת חותמת הבנק מסמנים את תחילת תקופת הביטוח…

קראו עוד...

קיבול הצעת ביטוח

קיבול הצעת ביטוח – גם על ידי תשלום פרמיה. בשנת 1993, כאשר שימש כדובר משרד התחבורה, הנפיקה מנורה עבור אלי פוליסת ביטוח מנהלים, אשר כללה גם כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה…

קראו עוד...

המפקח על הביטוח

בית המשפט נותן פרשנות מצמצמת להנחיות המפקח על הביטוח, לפיהן על חברת ביטוח להעלות בהזדמנות הראשונה את כל טענותיה לדחיית כיסוי ביטוחי

קראו עוד...

הגבלת אחריות

הגבלת אחריות – הפרה יסודית של ההסכם מצד חברת המוקד הביאה את בית המשפט לקבוע כי לא תחול תניית הגבלת סכום הפיצוי

קראו עוד...

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון

צוות המשרד