תל אביב | חיפה | קפריסין

תל אביב | חיפה | קפריסין

אחריות מקצועית של מדריכת סדנאות וימי גיבוש

אחריות מקצועית של מדריכת סדנאות וימי גיבוש. אסור לוותר – נלחמנו בבית המשפט במשך 7 שנים, עד פסק הדין אשר קבע שמי שהבטיח לבטח את הלקוחה שלנו בביטוח אחריות מקצועית, יפצה את הנפגעת, אשר השתתפה ביום גיבוש לעובדי בנק ונפצעה.

חברת הביטוח תשלם תגמולי ביטוח לאחר פריצה

בפסק דין שניתן בדצמבר 2012, חייב בית המשפט את חברת הביטוח לשלם לחברת אשכנזי, אשר יוצגה על ידי משרדנו, את מלוא תגמולי הביטוח לאחר פריצה לעסק, שבמהלכה נתקבלה קריאה של מערכת האזעקה. בית המשפט דחה את טענת חברת הביטוח, שהיא פטורה מתשלום לאחר שהמבוטח לא הגיע לבית העסק כשקיבל פניה טלפונית מהמוקד.

אחריות בנזקי שריפה (קצר ולעניין)

חברת ק. מחזיקה בשכירות מחסן להשכרת ציוד סטריאו וקולנוע. שריפה שהתחוללה במקום גרמה לנזק רב. בהיעדר פיצוי, פנתה החברה למשרדנו, ואנו הגשנו תביעה וניהלנו הליך משפטי לא קצר. בימים אלה הסתיים ההליך, כאשר חברות הביטוח אשר ביטחו את המחסן ואת המסגרייה אשר שכנה במבנה הצמוד, שילמו ללקוחותינו את מלוא הפיצוי. נזק שריפה ? דברו איתנו […]

חברת הביטוח תשלם נזק שלא היה מבוטח

בית המשפט העליון קבע שחברת הביטוח הדר תשלם למסעדת אחד העם, שיוצגה על ידי משרדנו, פיצויים בסך של כ- 2 מיליון ש"ח, מהם כ- 1.2 מיליון ש"ח בגין אובדן רווחים עתידי, שלא היה מבוטח בפוליסה. זאת לאחר שבית המשפט קיבל את טענתנו, שהעובדה שחברת הביטוח לא שילמה במועד הקבוע בחוק את תגמולי הביטוח שלא היו […]

מי אחראי לפציעת חניך בקורס מאבטחים ?

גיא עבד כמאבטח בחברת שמירה, ונשלח להשתלמות במטווח הולנדר בכפר סבא. במסגרת קרב מגע מול בן זוג, שהיה חלק ממבחני סיום ההשתלמות, גיא נפצע, והגיש תביעה נגד החברה שהעסיקה אותו, וזו הפנתה את התביעה, בדרך של הודעת צד ג', נגד המטווח, אשר יוצג על ידי משרדנו. כשהתברר שהמדריך שהועסק במטווח הציג למטווח מצג שווא בנוגע […]

תחולת סעיף 18 לחוק חוזה הביטוח ברכב עבודה

מעיין קאלו נהג ברכב חברה שקיבל אביו לצרכי עבודה ועשה תאונה. הוא נתבע על ידי הרכב הניזוק, והגיש תביעה נ' החברה בה מועסק אביו, חברת תרסיס, שיוצגה על ידי משרדנו, ונגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב. בית משפט השלום קיבל את טענותינו, שאסור היה למעיין לנהוג ברכב ושעובדי החברה ידעו זאת, ובהתאם, דחה את התביעה […]

נדחה ערעור הקבלן אחים חסיד

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורה של חברת האחים חסיד, ואישר את פסק דינו של בית משפט השלום, שדחה את התביעה. במסגרת התביעה טענה אחים חסיד נגד משרד הבינוי והשיכון ונגד חברת וקסמן גוברין, אשר שימשה כמנהל פרויקט הבניה, ואשר יוצגה על ידי משרדנו.

בורר רשאי לנמק את פסק הבוררות גם אם נכתב שהפסק לא ינומק

בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי קבעו, שכאשר נכתב בהסכם בוררות ש"פסק הבורר לא ינומק", המשמעות היא שהבורר לא חייב לנמק את הפסק, אולם אין עליו איסור לנמק. בכך אישרו, שתי ערכאות, פסק בורר שנתתי בתיק שבו שימשתי כבורר, ונדחתה בקשה לבטל את הפסק.