ביטוח חסר – על מי האחריות ?

על מי האחריות לביטוח חסר בתכולת דירה ?

עודד שכר דירה, ובהתאם להתחייבותו על פי הסכם השכירות, פנה לחברת הביטוח איי. אי. ג'י לצורך רכישת פוליסה לכיסוי נזקי צד ג'. נציגת מכירות של חברת הביטוח הציעה לעודד במסגרת שיחת טלפון, לרכוש גם ביטוח תכולה. עודד השתכנע, ורכש גם ביטוח תכולה. סכום הביטוח...

קרא עוד

חפצים אישיים בביטוח דירה

חפצים אישיים בביטוח דירה - האם כוללים גם גם ציוד גלישה אשר נמצא בחוף הים ?

דירתו של אבי מבוטחת בחברת הביטוח מנורה, כולל כיסוי לתכולה בסך 300 אלף ₪. פוליסת הביטוח כוללת הרחבה המכסה חפצים אישיים של אבי בגובה של עד 5% מסכום ביטוח התכולה, כאשר חפצים אישיים אלה נמצאים מחוץ למבנה...

קרא עוד

נזק צנרת בדירה – מהו מתקן אינסטלציה ?

נזק צנרת בדירה - האם צינור גמיש אשר מספק מים למקרר, מהווה מתקן אינסטלציה של הדירה באופן שנזילה ממנו מהווה מקרה ביטוח?

צינורות מים גמישים ומתקני מים שונים בדירה או בעסק, היו בשנים האחרונות בסיס למחלוקות בין מבוטחים לבין חברות ביטוח. צינור אספקת מים לבר של המקרר, מתקן תמי 4, צינורות מים...

קרא עוד

פריצה וחובת סיור בעסק

פריצה וחובת סיור בעסק - באלו נסיבות חברת הביטוח תהיה פטורה מחבות ?

כרסום נוסף בהלכת סלוצקי ? לא בהכרח | העליון דוחה ערעור וקובע כי מבוטח שלא קיים את התחייבותו הכתובה לבצע סיור פנימי בעסק במקרה של אזעקה, לא יזכה לתגמולי ביטוח.

חברת האחים פולק מנהלת עסק בתחום תעשיית הקירור...

קרא עוד

עיכוב ביצוע של תשלום תגמולי ביטוח

עיכוב ביצוע של תשלום תגמולי ביטוח - מהם השיקולים בעיכוב ביצוע פסק דין המחייב חברת ביטוח לשלם מיליונים למבוטח?

לפני תקופה קצרה, כתבתי אודות פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר חייב את הפניקס לשלם לחברת הצעד השלישי מיליוני ₪. זאת בעקבות נזקי שריפה של מחסן לוגיסטי ששימש להחזקת מלאי של מוצרי...

קרא עוד

הצתה וכיסוי ביטוחי

הצתה וכיסוי ביטוחי - על מי מוטל נטל הראיה כשחברת הביטוח טוענת שהמבוטח הצית את עסקו?

בשנת 2014 התרחשה שריפה במסעדת מליסה בקרית חיים. בעלי המסעדה פנה לחברת הביטוח הראל, אשר ביטחה את המסעדה באותה תקופה, אולם הראל סירבה לשם תגמולי ביטוח, בטענה כי המבוטח הצית במכוון את בית העסק, וכי מדובר...

קרא עוד

תביעת ביטוח נזק תוצאתי – הפרת חוזה ביטוח

תביעת ביטוח נזק תוצאתי - הפרת חוזה ביטוח

בית המשפט חייב את הפניקס לפצות מבוטח בגין הפסדים שנגרמו לו עקב סירובה לשלם תגמולי ביטוח. בשנת 2006 פרצה שריפה במחסן של חברת הצעד השלישי, אשר עסקה ביבוא ושיווק של נעלי נשים. חברת הפניקס, אשר ביטחה את בית העסק, סירבה לשלם תגמולי ביטוח, בטענה שחקירות...

קרא עוד

נזק שריפה צד ג

האם במקרה של נזק שריפה, פרק צד ג בפוליסת ביטוח של בעל מבנה מעניק פיצוי לשוכר ?

אילן שכר משלמה שלוש חנויות צמודות באבן יהודה, לצורך הקמת חנות מכולת. אילן, רתך במקצועו, ביצע שיפוצים במושכר במו ידיו ומבלי להיעזר בבעלי מקצוע מתאימים. השיפוצים כללו, בין היתר, הרס הקירות אשר הפרידו בין החנויות,...

קרא עוד

כיבוי שריפה

כיבוי שריפה

מי שפעל בתום לב לשמירה על חייו, גופו או רכושו של אדם אחר, זכאי לפיצוי מאותו אדם בגין הוצאותיו הסבירות. מי יפצה את בעל הטרקטור שניזוק כשעזר בכיבוי שריפה ?

בשנת 2013 פרצה שריפה גדולה ליד מושב בית חרות, באזור השרון. תוך כדי מאמצים לכיבוי השריפה, פנו גורמים בשטח...

קרא עוד

שריפה ותביעת שיבוב – העברת נטל הראיה

שריפה ותביעת שיבוב - העברת נטל הראיה

פקודת הנזיקין קובעת כי כאשר התובע אינו יודע מה גרם למקרה אשר הביא לנזק, וכי הנזק נגרם על ידי נכס אשר לנתבע הייתה שליטה מלאה עליו, ונראה לבית המשפט כי מקרה הנזק הוא כזה אשר סביר כי הנתבע התרשל בו, הרי שלא התובע צריך להוכיח...

קרא עוד