תל אביב | חיפה | קפריסין

תל אביב | חיפה | קפריסין

ביטוח אחריות מקצועית – על מה חשוב להקפיד

ביטוח אחריות מקצועית הינו ביטוח חבויות, אשר מבוסס על מועד הגשת תביעה: Claims Made Basis. מועד ההתרשלות הנטענת, מועד הנזק ומועד התביעה, כולם צריכים להיות בתוך תקופת הביטוח, ועל תקופת הביטוח להיות רציפה.