מאמר: ליקויי בנייה אינם שוללים כיסוי ביטוחי! (500,000 ש"ח פיצויים עקב גשם כבד)

מאמר: ליקויי בנייה אינם שוללים כיסוי ביטוחי! (500,000 ש"ח פיצויים עקב גשם כבד)

בית המשפט קבע כי קיומם של ליקויי בניה לא שולל את הכיסוי הביטוחי בפוליסת דירה!

ביתם של משפחת ד. ניזוק כתוצאה מגשם כבד. הנזק לבית היה משמעותי, כולל תזוזה של קירות ומדרכות. חברת ביטוח ישיר, אשר ביטחה את הבית, בדקה את הנזק באמצעות מומחים מטעמה, ודחתה את הכיסוי הביטוחי. טענתה העיקרית של ביטוח ישיר היתה שהסיבה לנזק הינה ליקויי בניה וחוסר ביסוס מתאים של יסודות הבית. ביטוח ישיר שלחה את המשפחה להגיש תביעה נגד הקבלן.

משרדנו, א. שניאורסון דיאב ושות', הגיש בשם משפחת ד. תביעה לבית המשפט, ולפני מספר שבעות ניתן פסק הדין.

במסגרת פסק הדין קובע בית המשפט מספר קביעות אשר חשובות מאוד בכל הנוגע לביטוח דירות ובתים, ופוסל טענות שונות ומשונות שחברת ביטוח נוהגות לטעון, בתיקים רבים.

מומחים אשר מונו על ידי בית המשפט, קבעו כי הנזקים שנגרמו לבית הינם תוצאה של תזוזת הקרקע החרסיתית עליה נבנה הבית, ואשר נובעת מהיעדר ניקוז יעיל אשר ירחיק מים מהיסודות, דבר שהינו הכרחי בקרקע חרסיתית.

לאחר שהצדדים הגישו ראיות, המומחים הגישו את חוות הדעת שלהם ונחקרו עליהן, קבע בית המשפט כי הוכחה "הצפה ממקור מים חיצוני", אירוע אשר נחשב כמבוטח בפוליסה.

ביטוח ישיר טענה כי לא קיים קשר סיבתי בין ההצפה לנזק, מכיוון שלא ההצפה עצמה גרמה את הנזק, אלא מים אשר נספגו בקרקע והגיעו ליסודות. בית המשפט דחה את טענתה זו של ביטוח ישיר וקבע כי הפוליסה אינה דורשת שהנזק יגרם כגורם ישיר וראשוני של ההצפה, וגם נזק אשר נגרם כתוצאה "משנית", נחשב כמבוטח בפוליסה.

סוגיה נוספת אשר נזקקה להכרעתו של בית המשפט היתה, האם קיומם של ליקויי בניה בבית, שוללים את הקשר הסיבתי.

בית המשפט קיבל את טענתנו, כי יש להחיל את עקרון "הגולגולת הדקה", כי הכפפת הכיסוי הביטוחי להעדר רשלנות של קבלן או להיותו של הבית מושם תרוקן את הפוליסה מתוכן, וכי קיומם של ליקויי בניה, לא מנתק את הקשר הסיבתי בין ההצפה לנזק.  

בהתאם, בית המשפט חייב את ביטוח ישיר לשלם כ- 500,000 ₪.

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.

Pocket Guide

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

Pocket Guide

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

Understanding Insurance
מאת עו"ד ארז שניאורסון