משפחת ב' מדימונה פנתה לחברת הביטוח בעקבות נזק בדירתם, אולם חברת הביטוח הודיעה כי לא התרחש נזק המכוסה בפוליסה…

משפחת ב' מדימונה פנתה לחברת הביטוח בעקבות נזק בדירתם, אולם חברת הביטוח הודיעה כי לא התרחש נזק המכוסה בפוליסה וכי בני הזוג מסרו פרטים שאינם נכונים, בכוונת מרמה. זאת גם היתה תגובתה של חברת הביטוח לפניה הראשונה של משרדנו אליהם.

הגשנו תביעה לבית המשפט, והשבוע שילמה חברת הביטוח את מלוא הנזק בסך 130,000 ש"ח. אל תתמודדו לבד מול חברות ביטוח.

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.