125,000 ש"ח פיצויים על אף "איטום לקוי" (קצר ולעניין)

125,000 ש"ח פיצויים על אף "איטום לקוי" (קצר ולעניין)

ע. הבחין ברטיבות בדירתו. נציגי חברת הביטוח הגיעו, עשו מה שעשו, והציבו מכונות ייבוש רועשות אשר הסבו יותר נזק מתועלת.

חברת הביטוח הודיעה שעיקר הבעיה באיטום לקוי, ושילמה סך 4,000 ₪.

תביעה שהגשנו הסתיימה בימים אלה, הטענה בדבר איטום לקוי נדחתה, וחברת הביטוח שילמה סך 125,000 ₪.

אל תוותרו – דברו איתנו בנזקי רכוש.

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.

Pocket Guide

Insurance and claim management in a contracting project – the right way

New! Concise and easy to understand, all the important tips!
רוצים עותק? כמה עותקים? contact us and we will happily send you one (or more than one) free of charge (Israel only)

(Can't click the link? Contact us via the chat in the bottom left corner or send an email to erez@srnlaw.com)

Pocket Guide

Basic terms in the field of construction and infrastructure

Read the digital copy!

To get a physical copy, contact us and we will happily send you one (or more than one) free of charge (Israel only)

Pocket Guide

איך לקבל את מלוא הפיצוי מחברות הביטוח

רוצים ספרון? כמה ספרונים? contact us and we will happily send you one (or more than one) free of charge (Israel only)

להבין ביטוח כל אחד יכול

Book

Understanding Insurance
by Adv. Erez Schneorson