חפצים אישיים בביטוח דירה

חפצים אישיים בביטוח דירה

חפצים אישיים בביטוח דירה – האם כוללים גם גם ציוד גלישה אשר נמצא בחוף הים ?

דירתו של אבי מבוטחת בחברת הביטוח מנורה, כולל כיסוי לתכולה בסך 300 אלף ₪. פוליסת הביטוח כוללת הרחבה המכסה חפצים אישיים של אבי בגובה של עד 5% מסכום ביטוח התכולה, כאשר חפצים אישיים אלה נמצאים מחוץ למבנה המבוטח.
בסוף שנת 2013 התרחשה שריפה במועדון גלישה בחוף הים הצפוני בראשון לציון בו אבי חבר, ונוהג לגלוש. המדובר היה במבנה אשר שימש את חברי מועדון הגלישה לאחסון חפציהם. במסגרת אותה שריפה, נשרף ציוד הגלישה האישי של אבי אשר היה מאוחסן במועדון אותה העת. אבי פנה אל חברת הביטוח מנורה, כפי שחברי מועדון אחרים פנו לחברות ביטוח שונות, וביקש לקבל פיצוי בגין הציוד שלו שנשרף, אולם מנורה הסכימה לפצותו בסכום מגוחך. בלית ברירה, הגיש אבי תביעה כנגד מנורה, בבית המשפט לתביעות קטנות.
מנורה טענה בהגנתה, כי בעקבות פנייתו של אבי, מינתה שמאי על מנת להעריך את שווי החפצים של אבי שנשרפו. חוות דעת השמאי מטעם מנורה צורפה כנספח לכתב הגנתה. מנורה טענה כי השמאי מטעמה חילק בחוות דעתו את חפציו של אבי לשתי קבוצות. האחת ביגוד, והשנייה, ציוד גלישה, כאשר בסופו של דבר קבע השמאי כי ציוד הגלישה אינו מכוסה במסגרת הפוליסה וממילא מנורה אינה מחויבת בפיצוי המבוטח בגינו.
פרשנות הפוליסה:
בפסק דינו ציין בית המשפט, כי למרות שאף לא אחד מהצדדים טרח לצרף את הסכם הפוליסה עצמו לכתב טענותיו וממילא להציגו במסגרת הדיון לפני בית המשפט בפועל, לא הייתה מחלוקת כי הפוליסה אכן הורחבה להעניק כיסוי ביטוחי המוגבל ל-5% מסכום ביטוח התכולה, בגין "בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח ושל בני משפחתו מבוטחים גם בהימצאם מחוץ לדירה".
מכאן, שהמחלוקת הינה האם ציוד הגלישה של אבי, שנשרף באירוע, הוא בגדר "חפצים אישיים". ככל שכן, הרי שהציוד מכוסה במסגרת הפוליסה ואבי זכאי לקבל פיצוי בגינו. השמאי מטעם מנורה נחקר בבית המשפט, ולגישתו, הוא לא רואה בגלשן ומשוט משום חפץ אישי של המבוטח.
המונח "חפצים אישיים" לא הוגדר במפורש בפוליסה. בית המשפט קבע כי הגדרה זו בוודאי כוללת פרטי לבוש של המבוטח, וחפצים המשמשים אותו להגדרתו באופן אישי כדוגמת מכונת גילוח, משקפיים וכדומה. אולם לשיטתו של בית המשפט, אין סיבה שהגדרה זו לא לכלול גם חפצים כגון אופניים אשר המבוטח נוהג לרכב עליהם, סקייטבורד, לפטופ, מצלמה וציוד ספורט.
בית המשפט קיבל את גרסתו של אבי, כי מדובר בציוד אישי אשר הוא נוהג לנייד מביתו למועדון לצורך הגלישה הלוך חזור, וכי מדובר בציוד נישא אישי של אבי אשר הוא משתמש בו במסגרת הספורט הימי. בהתאם, בית המשפט קבע כי בנסיבות אלה מדובר בחפצים אישיים של המבוטח, אשר מכוסים במסגרת פוליסת הביטוח שברשותו.
השמאי נתבקש על ידי מנורה לבצע "חלוקה והפרדה לגבי ביגוד אשר נכלל בכיסוי הביטוח לבין שאר פריטי הציוד שניזוקו". בית המשפט קבע כי מדובר בהנחיה שאינה מתיישבת עם ההרחבה כפי שהיא מופיעה בפוליסה. הרחבת הפוליסה כאמור מתייחסת לבגדים, חפצים אישיים ותכשיטים מחוץ לדירה ומכאן שלא ברור מכוח מה הנחתה מנורה את השמאי לבצע חלוקה והפרדה דווקא בין ביגוד לבין ציוד הגלישה.
בהתבסס על קביעותיו אלה, פסק בית המשפט כי ציוד הגלישה של אבי הינו בבחינת "חפצים אישיים" כהגדרתם בפוליסה, ועל כן על מנורה לשלם לאבי תגמולי ביטוח בגין הנזק שנגרם לציוד במסגרת השריפה בחוף.
[ת"ק 47462-11-16 חן נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ]

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.

Pocket Guide

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

Pocket Guide

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

Understanding Insurance
מאת עו"ד ארז שניאורסון