מהו "גבול אחריות"?

מהו "גבול אחריות"?

"גבול אחריות" הוא הסכום הנקוב בפוליסת הביטוח כסכום המירבי לתשלום בגין נזק, בפרק מסוים של הפוליסה.

בהתאם לפרק ולסוג הפוליסה, לעתים קיים סכום "למקרה" וסכום "לתקופה", אשר במהלכה יכולים להתרחש מספר מקרי ביטוח.

"תקופה" תהיה בדרך כלל בת שנה, במהלכה הפוליסה בתוקף.

גבולות אחריות משמשים כאמור לקביעת הסכום המירבי, וזהו לא סכום ביטוח קבוע מראש.

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.

Pocket Guide

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק? כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

Pocket Guide

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

Pocket Guide

איך לקבל את מלוא הפיצוי מחברות הביטוח

רוצים ספרון? כמה ספרונים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

Understanding Insurance
מאת עו"ד ארז שניאורסון