מרמה בתביעת ביטוח – התביעה נדחתה

מרמה בתביעת ביטוח – התביעה נדחתה

מרמה בתביעת ביטוח – בית המשפט דחה תביעה בעקבות גניבת יהלומים

ה. נשא במזוודת טרולי יהלומים בשווי של כחצי מיליון דולר, במסגרת נסיעת עסקים בארצות הברית. בזמן שהשאיר את המזוודה ללא השגחה באזור השכרת הרכב בשדה התעופה של לוס אנג'לס, נלקחה המזוודה על ידי שודדים. הפניקס, אשר ביטחה את היהלומים, סירבה לשלם תגמולי ביטוח, בטענה שנמסרה לה הודעה כוזבת בדבר נסיבות האירוע, כי זוהי מרמה בתביעת ביטוח וכי לא התקיימו תנאי הפוליסה בדבר נשיאת היהלומים על הגוף והשגחה צמודה. החברה המבוטחת הגישה לבית המשפט תביעה נגד הפניקס, לקבלת תגמולי הביטוח שלטענתה מגיעים לה.
במסגרת הדיון הסכימו הצדדים כי הדין הישראלי חל במקרה זה. חשוב לציין, כי חוק חוזה הביטוח לא חל על חוזים לביטוח יהלומים, וזאת בהתאם לצו ולתקנות שהגדירו סוגי עסקאות שעליהן לא חל החוק. בית המשפט קבע כי תקנות הפיקוח על הביטוח חלות במקרה זה, ובהתאם, חלה גם הלכת סלוצקי, לפיה יש לראות בדרישה לנשיאת היהלומים על הגוף ולהשגחה צמודה, משום אמצעים להקלה בסיכון, ולא תנאים מוקדמים לתקפות הפוליסה.
מהעדויות שהובאו בפני בית המשפט התברר, שכאשר הגיע ה. לארצות הברית, יצר קשר עם סוכן הביטוח שלו, ביקש לבטח את היהלומים בסך 400,000 $, והודיע כי בהמשך, ייתן פירוט בדבר התאריכים בהם ישנע את היהלומים, וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה. עקב אילוצי זמן, ביטל סוכן הביטוח את הפוליסה המקורית, וערך ביטוח באמצעות הפניקס. לא היתה מחלוקת במשפט, כי הפוליסה לא הועברה לה. וכך גם לא פורטו לו תנאיה.
במהלך המשפט התברר, כי האירועים לפני ובמהלך השוד תועדו על ידי מצלמות האבטחה במקום. מצפיה בקלטות עלה כי במהלך סידורים והתארגנויות, ה. הותיר את המזוודה, מספר פעמים, ללא השגחה, ואף נכנס למשרדי השכרת רכב כאשר המזוודה מונחת מחוץ למשרד, בתחתית גרם מדרגות. ה. הציץ מדי פעם לכיוון המזוודות, וכאשר ראה כי נלקחו על ידי השודדים, ניסה לרדוף אחריהם, אך לא הצליח למנוע מהם להסתלק.
התרחיש הנראה בקלטות האבטחה שונה מהגרסה שמסר ה. מיד לאחר האירוע, לחוקר מטעם הפניקס. בגרסתו לחוקר סיפר ה. כי תוך כדי שהמתין עם המזוודה להסעה, הגיע שודד, חטף את המזוודה ואף הפיל את ה. על הרצפה ובעט בו, ולאחר מכן נמלט ברכב שהמתין לו.
בית המשפט קבע כי הודעתו של ה. לחברת הביטוח היתה הודעה כוזבת, ובמסגרתה ניסה להשמיט את ההתרחשויות ה"מפלילות", בהן בעצם הותיר את המזוודה ללא השגחה. בהודעתו לשמאי מטעם הפניקס אף מסר ה. כי מדובר בשוד מזוין וכי הרפה את אחיזתו במזוודה רק לאחר שהשודד איים עליו שיירה בו באמצעות נשק.
בית המשפט חזר על קביעתו המוקדמת, כי חוק חוזה הביטוח אינו חל בהתייחס לפוליסה הרלוונטית, אולם הפנה לפסיקות שקדמו לחוק, לפיהן דיני הביטוח מחייבים את שני הצדדים להתנהג במידה מקסימלית של יושר איש כלפי רעהו, וכי בהתאם, הגשת דרישה כוזבת, תפסול את זכותו של המבוטח לקבל תגמולי ביטוח. שלושת הפוליסות לביטוח יהלומים אשר היו בפני בית המשפט בדונו בתיק, הכילו סעיף לפיו במקרה של תביעה כוזבת או תביעת מרמה, הפוליסה לא תהיה בת תוקף ולא ישולמו תגמולי ביטוח. בהתאם, בית המשפט קבע כי בהתאם לסעיף המרמה בפוליסה, הפוליסה אינה בתוקף, היא בטלה ודין התביעה להידחות.
בית המשפט לא הסתפק בכך, ועבר לדון בניתוח התנהגותו של ה., והאם הגיעה לידי רשלנות רבתי והפקרת היהלומים. אמנם, התרשלות כשלעמה אינה מפקיעה כיסוי ביטוחי, שהרי לעתים לשם כך נרכשה הפוליסה. אולם במקרה של רשלנות רבתי מעלה הפסיקה שני נימוקים לפטור את חברת הביטוח מחבותה. האחד, חוזה הפוליסה לא יחול כאשר המבוטח ער לסכנה וגרם להתהוותה באי נקיטת אמצעי זהירות סבירים והשני, העיקרון כי על מבוטח לנהוג ברכושו בדיוק באותה מידת זהירות ואכפתיות שבה היה נוהג אילו לא היה מבוטח. בית המשפט קבע כי גם מטעם זה, יש לדחות את התביעה.
למעלה מהצורך, בית המשפט עסק גם בשאלת האמצעים שנדרשו להקלה בסיכון ומשמעות או קיומם, ובסופו של דבר דחה את תביעתה של המבוטחת.

[ת"א 19950-05-14 סורום דיאמונדס נ' הפניקס]

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.

Pocket Guide

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

Pocket Guide

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

Understanding Insurance
מאת עו"ד ארז שניאורסון