עבודות קבלניות בדירה

עבודות קבלניות בדירה

עבודות קבלניות בדירה – אין כיסוי ביטוחי בפוליסה רגילה

בני הזוג סדובניק ביטוח את דירתם בחברת הביטוח שומרה. בעיות צנרת שהתגלו בדירה במשך השנים, טופלו מטעם בני הזוג על ידי שרברב בשם זאב. ככל הנראה, העבודות שבוצעו לא הועילו באופן מוחלט, שכן בשנת 2015 הגיש שכן, אשר דירתו מצויה מתחת לדירת בני הזוג, תביעה למפקחת על המקרקעין, ובקשה לצו שיפוטי אשר יחייב את בני הזוג לבצע תיקוני ליקויים ונזילות. בכתב התביעה טען השכן כי במשך כשבע שנים דירתו חשופה לנזילות, רטיבות, עובש וטחב שמקורם בדירת בני הזוג.
בני הזוג העבירו את תביעתו של השכן, באמצעות סוכן הביטוח, לחברת הביטוח שומרה. זו מינתה משרד עורכי דין לצורך טיפול בענין, תוך שהיא מדגישה במכתב שהועבר לבני הזוג, כי הייצוג מותנה בהתקיימותם של כל תנאי הפוליסה והדין. שומרה הדגישה באותו מכתב, שלפי תנאי הפוליסה, הכיסוי הביטוחי כלפי צד שלישי לא יחול אם נזקי הצד השלישי נגרמו כתוצאה מ- "ביצוע עבודות, שינויים תיקונים, תוספות בדירה וכל נזק לקרקע, לרכוש או לבניין הנמצאים בשכנות לדירה של המבוטח".
לאחר תקופה הודיעה שומרה למבוטחים, בני הזוג, כי לפי בדיקת מומחה מטעמה, עבודות השיפוץ שבוצעו בדירה, באמצעות קבלנים פרטיים, הן אלו שהביאו לכשל בדירה ולנזקיו של השכן, מאחר שעבודות השיפוצים לא בוצעו כראוי, ונוצר כשל באיטום רצפת המקלחון. בהתאם, המבוטחים נדרשו לתת לשומרה את הסכמתם לשלם כל סכום שייפסק כפיצוי לשכן.
בני הזוג סירבו לאשר את דרישתה זו של שומרה, אשר הנחתה את עורך הדין מטעמה, לחדול מטיפולו בענין. בני הזוג, באמצעות עו"ד פרטי אשר שכרו, הגיעו להסדר בתביעת השכן, אשר במסגרתו התחייבו לתקן את כל הליקויים אשר פורטו בחוות הדעת מטעם המומחה של שומרה.
לאחר שהסתיימו העבודות והסתיים ההליך בפני המפקחת על המקרקעין, הגישו בני הזוג לבית משפט השלום תביעה נגד שומרה. במסגרת התביעה התבקש בית המשפט לחייב את שומרה להחזיר למבוטחיה את הסכומים שהוציאו במסגרת עבודות התיקון וכן את הסכומים אשר שילמו כפיצוי לשכן. שומרה טענה מנגד, שהנזק אינו מכוסה לפי הפוליסה. לטענתה, הנזקים אינם עונים להגדרת הפוליסה בקשר ל"מקרה ביטוח". כמו כן, הנתבעת טענה שחלה החרגה בדבר נזקים שנגרמו עקב ביצוע עבודות, שינויים או תיקונים בדירה.
מקור הנזק
בית המשפט הבהיר כי תחילה יש לבדוק האם מדובר במקרה ביטוח, דהיינו נזק תאונתי, בלתי צפוי ובלתי מתמשך. רק אם התשובה לשאלה זו חיובית, יתעורר הצורך לבדוק האם מתקיים חריג לפוליסה. ובענייננו, השאלה היתה האם הנזק נגרם כתוצאה מנזילה בצינור ברז האינטרפוץ (נזק תאונתי), או שמא כתוצאה מאיטום לקוי (נזק לא תאונתי, שאינו מכוסה בפוליסה). לאחר עיון וניתוח חוות דעת מומחים אשר הוגשו, קבע בית המשפט כי נזקי השכן נגרמו, בחלוקה שווה, מנזילה מברז ומאיטום לקוי.
חריג שיפוץ
בית המשפט קבע, בהסתמך על הראיות והעדויות שהובאו בפניו, כי הוכח שבוצע שיפוץ מקיף בחדר האמבטיה, שכלל הזזת הכלים הסניטריים והחלפת האמבטיה במקלחון. בנוסף קבע בית המשפט, שחברת הביטוח הוכיחה, ברמה הנדרשת במשפט אזרחי, שבעיית האיטום נבעה מהשיפוץ. מכאן, שחברת הביטוח, לגישתו של בית המשפט, היתה רשאית להשתית את דחיית הכיסוי הביטוחי, על החריג בדבר ביצוע עבודות.
בהתאם, בית המשפט חייב את שומרה לפצות את התובעים בגין חלק מהוצאותיהם, אשר נובעות מהנזילה, ופטר את חברת הביטוח מתשלום תגמולי ביטוח בכל הנוגע לנזקים אשר נבעו מאיטום לקוי והעלויות שנדרשו לצורך תיקון האיטום.

[תא"מ 12743-10-15 סדובניק ואח' נ' שומרה חברה לביטוח ואח' – שלום כפר סבא]

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.

Pocket Guide

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

Pocket Guide

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

Understanding Insurance
מאת עו"ד ארז שניאורסון