עיכוב ביצוע של תשלום תגמולי ביטוח

עיכוב ביצוע של תשלום תגמולי ביטוח

עיכוב ביצוע של תשלום תגמולי ביטוח – מהם השיקולים בעיכוב ביצוע פסק דין המחייב חברת ביטוח לשלם מיליונים למבוטח?

לפני תקופה קצרה, כתבתי אודות פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר חייב את הפניקס לשלם לחברת הצעד השלישי מיליוני ₪. זאת בעקבות נזקי שריפה של מחסן לוגיסטי ששימש להחזקת מלאי של מוצרי הנעלה וציוד, בשנת 2006. הפניקס ביטחה את המחסן בפוליסה אשר כללה ביטוח מבנה ותכולה וכן אובדן רווחים לתקופה של שלושה חודשים. הפניקס סירבה לשלם תגמולי ביטוח בגין השריפה, משום שלטענתה השריפה נגרמה עקב הצתה מכוונת של המבוטחים וכי למבוטחים היה מניע להצתה. בית המשפט המחוזי דחה את כל טענותיה של הפניקס, וקובע כי לא עלה בידי הפניקס להוכיח כי השריפה נגרמה עקב הצתה, וכי לא הוכח שלמבוטחים היה מניע להצתה. בנוסף, דחה המחוזי את טענתה של הפניקס להתקיימותו של חריג לפוליסה. בפסק דינו, חייב המחוזי את הפניקס לשלם למבוטחים פיצויים בסך של למעלה מ- 6 מיליון ₪, וכן בתשלום שכר טרחת עורכי דין לבאי כוחם של המבוטחים, בשיעור 20%.
בעקבות פסק הדין של המחוזי, הגישה הפניקס ערעור לבית המשפט העליון, ובמקביל הגישה בקשה לעיכוב ביצועו של פסק הדין המחוזי. לטענתה של הפניקס סיכויי הערעור טובים, ואם יתקבל הערעור לאחר שתשלם את תגמולי הביטוח, סביר להניח, לטענתה, שלא תצליח לקבל בחזרה את הסכומים מהמבוטחים. הפניקס פירטה כי למבוטחים קיימים שעבודים רבים ללא הגבלת סכום לטובת בנקים שונים, כי אין להם נכסים כלשהם וגם לא פעילות עסקית, וכי המבוטחים רשמו שעבוד ספציפי לגבי הזכות לקבל תגמולי ביטוח, לטובת בני משפחותיהם והיועצים ששכרו לטובת הטיפול בתביעה.
בתגובה שהגישו המבוטחים לבית המשפט העליון טענו כי על פי ההלכה, אין לעכב את ביצועו של פסק דין כספי, אלא אם יוכח בראיות טובות ואיכותיות כי אם יבוצע פסק הדין, הדבר יגרום נזק בלתי הפיך לצד המשלם ולא ניתן יהיה להיפרע ממקבל הכסף. המבוטחים הוסיפו כי הערעור מתבסס על טענות עובדתיות ולכן סיכוייו להתקבל קלושים עד אפסיים, ועל כן יש לדחות את הבקשה לעיכוב ביצוע.
בית המשפט העליון קבע כי יש ממש בטענות המבוטחים, לפיהן הערעור שהגישה הפניקס עוסק, רובו ככולו בממצאים עובדתיים שקבע בית המשפט המחוזי, אשר שמע עדים רבים, כולל עדים מומחים והתרשם ממהימנותם. העליון קובע כי במצב זה, אכן לא ניתן לקבוע כי סיכויי הערעור גבוהים במיוחד, אולם בשלב זה לא ניתן לקבוע מסמרות, ולא ניתן לדעת, בטרם נשמע הערעור, האם ההרכב שידון בערעור, ימצא לנכון לשנות את הממצאים העובדתיים שקבע המחוזי.
כאשר מדובר בפסק דין כספי, על הפניקס מוטל נטל מוגבר, להראות כי הנזק שייגרם לה אם יתקבל הערעור הינו בלתי הפיך, וכי אכן לא תוכל להיפרע מהמבוטחים. לגישתו של העליון, סכום הפיצוי הגבוה, של מעל 6 מיליון ₪, העובדה שאין ממחלוקת שלמבוטחת אין פעילות עסקית והנתונים אודות הקשיים הכלכליים של המבוטחים, מצריכים מציאת פתרון אשר יביא שיקולים אלה בחשבון.
בהתאם, קבע העליון שהפניקס תפקיד את סכום הפיצוי שעליה לשלם בקופת בית המשפט, עד לסיום הדיון בערעור, ואולם הורה לפניקס לשלם לעורכי הדין אשר ייצגו את המבוטחים, את שכר טרחתם ולא לעכב ביצוע תשלום זה.
[ע"א 2844/17 הפניקס נ' הצעד השלישי ואח']

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.

Pocket Guide

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

Pocket Guide

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

Understanding Insurance
מאת עו"ד ארז שניאורסון