על אישור קיום כיסוי ביטוחי

על אישור קיום כיסוי ביטוחי

קבלן אשר מתקשר בהסכם לביצוע עבודה עבור יזם, שוכר של שטח מסחרי, עו"ד או רו"ח שניגשים למכרז לביצוע עבודה, כל אלה, ואחרים, עשויים להתבקש על ידי מזמין העבודה להציג אישור קיום כיסוי ביטוחי.

זהו טופס סטנדרטי, שבו חברת הביטוח של מבצע העבודה, מאשרת על ידי סימון על הטופס, מהם הכיסויים הביטוחיים של מבצע העבודה, מהם גבולות האחריות בכל פרק ופרטים נוספים.

הטופס אינו מגדיר את הכיסויים הביטוחיים הנדרשים. אלה מוגדרים במסמכי המכרז או בהסכם.

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.

Pocket Guide

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק? כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

Pocket Guide

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

Pocket Guide

איך לקבל את מלוא הפיצוי מחברות הביטוח

רוצים ספרון? כמה ספרונים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

Understanding Insurance
מאת עו"ד ארז שניאורסון