חברת הביטוח לא וידאה שהמבוטח מודע לדרישות הפוליסה לגבי אזעקה בעסק ותשלם תגמולי ביטוח

חברת הביטוח לא וידאה שהמבוטח מודע לדרישות הפוליסה לגבי אזעקה בעסק ותשלם תגמולי ביטוח

חברת אשכנזי מנהלת עסק לחומרי גלם בתעשיית חומרי הניקוי והקוסמטיקה. את העסק ביטחה אשכנזי בפניקס. ב-2007 חברת המוקד יצרה קשר עם אחד מבעלי העסק, ונמסר לו שהתקבלה קריאה של מערכת האזעקה. הבעלים ביקש מהמוקד לשלוח סייר, ולאחר פרק זמן קצר שוב התקבלה שיחה מהמוקד, בה נמסר שהסייר ביקר במקום והכל נראה כשורה. עם זאת, למחרת בבוקר התברר שבלילה פרצו למבנה ונגנב מלאי במאות אלפי שקלים.

החברה הודיעה לסוכנת הביטוח שלהם על האירוע, וכך שלחה הפניקס שמאי, אשר ערך חוות דעת לעניין פרטי האירוע והערכת גובה הנזק.

לאחר מכן הודיעה הפניקס על סירובה לשלם את תגמולי הביטוח. זאת, לטענתה, בשל אי הגעת המבוטח לבית העסק לאחר קבלת קריאה מהמוקד, וכן בשל היעדר אמצעי מיגון, מאחר שתיבת הבקרה של מערכת האזעקה לא מוגנה בתוך תיבת מתכת בעובי3 מ"מעם מנעול רתק.

במסגרת תביעה שהוגשה על ידי אשכנזי התברר שבפוליסות שהנפיקה הפניקס אכן הופיע תנאי אשר קובע שבכל מקרה של קבלת הודעה מהמוקד על אזעקה בעסק, מוטלת על נציג הבעלים החובה להגיע עם מפתח לעסק, ולערוך במקום סיור בליווי סייר מוקד. עוד התברר, שמתחם בית העסק מוקף גדר נעולה, וסייר של המוקד כלל לא יכול להיכנס לבית העסק ולערוך בו בדיקות.

עיקר טענותיה של אשכנזי, שיוצגה על ידי משרדנו, היו שנטל הראיה להוכיח שחסרו אמצעי מיגון מוטל על חברת הביטוח, שהתקנת אמצעי המיגון הינו נושא מקצועי שאנשי אשכנזי אינם בקיאים בו והוא טופל בין הסוקר מטעם חברת הביטוח לבין חברת המוקד שביצעה את ההתקנה, שחברת הביטוח לא הוכיחה שהיעדר אמצעי מיגון הוא הגורם לפריצה, ושמעולם לא נמסר לתובעת על הדרישה להגיע לעסק במקרה של אזעקה. לטענת אשכנזי, הדרישה מובלעת באותיות קטנות בפרק בפוליסה אשר דן באמצעי המיגון, ללא הבלטה כפי שדורש חוק חוזה הביטוח, בניסוח מעורפל שאינו מחייב את הבעלים להתייצב ולא קובע סנקציה למקרה של אי התייצבות.

לאחר שהתברר שסוכנת הביטוח לא הביאה לידיעת המבוטחים שהפוליסה כוללת דרישה להתייצבותם במקרה של אזעקה, הגישה הפניקס הודעת צד ג' נגד סוכנת הביטוח.

בית המשפט: אחריות משותפת

בכל הנוגע להגנת תיבת הבקרה בתוך תיבת מתכת, קבע בית המשפט שהתובעת הסתמכה בתום לב על אישור חברת המוקד שהתקינה את כל אמצעי המיגון שנדרשו על ידי הסוקר מטעם חברת הביטוח, וכי בנסיבות אלה המבוטח רשאי להסתמך על אישור המוקד. בנוסף נקבע כי מערכת האזעקה הופעלה בעקבות הפריצה, כך שממילא תוספת ההגנה לתיבת הבקרה לא היתה מונעת את הפריצה.

סוכנת הביטוח העידה בבית המשפט שהיא לא עודכנה על ידי חברת הביטוח בנוגע לתוספת הדרישה הקבועה בפוליסה להגעת מבוטח לעסק במקרה של אזעקה, לא ידעה שקיימת דרישה כאמור בפוליסה, ואם היתה יודעת- היתה מתנגדת ומציע לאשכנזי פוליסה מטעם חברת ביטוח אחרת.

לאחר שהוכח שבעלי העסק לא ידעו על הדרישה להגיע לעסק במקרה של אזעקה, בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את הפניקס לשלם לאשכנזי כ- 400,000 ש"ח בצירוף הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

בית המשפט קבע שסוכנת הביטוח התרשלה בכך שלא וידאה שהמבוטחים מבינים את כל תנאי הפוליסה ומקיימים אותם, וחייב את סוכנת הביטוח לשלם לחברת הביטוח 1/3 מהסכום שחויבה לשלם למבוטחים.

[ת"א 39539-07 י.ס אשכנזי סוכנויות נ' הפניקס חברה לביטוח]

לחצו כאן לעיון במאמר כפי שהתפרסם בגיליון 713 של "עדיף"

Click here to review our Articles section, examples of Judgements we won for our clients and a selection of articles from the press and media.

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.

Pocket Guide

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק? כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

Pocket Guide

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

Pocket Guide

איך לקבל את מלוא הפיצוי מחברות הביטוח

רוצים ספרון? כמה ספרונים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

Understanding Insurance
מאת עו"ד ארז שניאורסון