E. Schneorson, Diab & Co.

Tel Aviv / Haifa / Cyprus

Fintech awards 2019 Winners קולגות: עורכי הדין המצטיינים לשנת 2019 דנס 100, החברות המובילות 2018 The Legal 500

NFPA

International Bar Association דנס 100, החברות המובילות 2018
The Legal 500

NFPA

International Bar Association דנס 100, החברות המובילות 2018

Continuously ranked at the top of law firms

Articles

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות – מחשבות מול מציאות פוליסה לביטוח עבודות קבלניות נועדה לבטח את עבודות הפרויקט. זוהי כמובן כותרת כללית מאוד, ונדרש להבין מה בדיוק

קראו עוד...

אמצעי מיגון ומערכת אזעקה

אמצעי מיגון ומערכת אזעקה – תנאי לתשלום תגמולי ביטוח חברת אביאור חן חשמל בע"מ עוסקת בשיווק ומכירת מוצרי חשמל והייתה מבוטחת בפוליסת ביטוח של חברת

קראו עוד...

ביטוח תכולה

ביטוח תכולה – תכולת בית שנמצאת בחצר אינה מבוטחת – בהיעדר הרחבה מפורשת בפוליסה חברת הביטוח שומרה ביטחה את ביתם של בני הזוג צאלח. בסוף

קראו עוד...

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות במאמרים הקודמים בסדרת המאמרים שלי לפורטל המהנדסים, עסקתי בהגדרת בעלי התפקידים העיקריים באתר בניה ובדרכי התקשרות ותמחור מול קבלן מבצע. במאמר זה

קראו עוד...

עבודות קבלניות בדירה

עבודות קבלניות בדירה – אין כיסוי ביטוחי בפוליסה רגילה בני הזוג סדובניק ביטוח את דירתם בחברת הביטוח שומרה. בעיות צנרת שהתגלו בדירה במשך השנים, טופלו

קראו עוד...