מונחי יסוד בעולם הבניה והתשתיות – מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבניה והתשתיות

Pocket Guide

מומלץ לצפות במסך מלא על-ידי לחיצה על ⛶