במהלך ביצוע שיפוץ של צינור הולכת דלק לבסיסי חיל אויר על ידי חברה קבלנית…

נפגע הקו, כשקבלן משנה ביצע חפירות. חברת הביטוח שביטחה בפוליסת עבודות קבלניות, סירבה לשלם.

החברה הקבלנית פנתה למשרדנו, ובימים אלו שילמו חברות הביטוח שביטחו את החברה הקבלנית ואת קבלן המשנה, מיליון ש"ח.

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.