בית המשפט קיבל את גרסת החברה, אשר יוצגה על ידי משרדנו, כי הרכב שניתן לשימוש העובד לא נועד לשימושם של בני משפחתו, ודחה את תביעת העובד, שהיה מעורב בתאונה.

לפסק הדין

_____________________________________________________________________________________

כותב באתר

כותב באתר