תחולת סעיף 18 לחוק חוזה הביטוח ברכב עבודה

מעיין קאלו נהג ברכב חברה שקיבל אביו לצרכי עבודה ועשה תאונה. הוא נתבע על ידי הרכב הניזוק, והגיש תביעה נ' החברה בה מועסק אביו, חברת תרסיס, שיוצגה על ידי משרדנו, ונגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב. בית משפט השלום קיבל את טענותינו, שאסור היה למעיין לנהוג ברכב ושעובדי החברה ידעו זאת, ובהתאם, דחה את התביעה נ' תרסיס.

מעיין הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי וטען שיש לפצותו, לכל הפחות, באופן חלקי, בהתאם לסעיף 18 לחוק חוזה הביטוח. בפסק דין חשוב ומעניין, דחה בית המשפט המחוזי את הערעור. לפסק הדין

_____________________________________________________________________________________

כותב באתר

כותב באתר

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון