בורר רשאי לנמק את פסק הבוררות גם אם נכתב שהפסק לא ינומק

בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי קבעו, שכאשר נכתב בהסכם בוררות ש"פסק הבורר לא ינומק", המשמעות היא שהבורר לא חייב לנמק את הפסק, אולם אין עליו איסור לנמק. בכך אישרו, שתי ערכאות, פסק בורר שנתתי בתיק שבו שימשתי כבורר, ונדחתה בקשה לבטל את הפסק. לעיון בהחלטת בית המשפט המחוזי

_____________________________________________________________________________________

כותב באתר

כותב באתר