בורר רשאי לנמק את פסק הבוררות גם אם נכתב שהפסק לא ינומק

בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי קבעו, שכאשר נכתב בהסכם בוררות ש"פסק הבורר לא ינומק", המשמעות היא שהבורר לא חייב לנמק את הפסק, אולם אין עליו איסור לנמק. בכך אישרו, שתי ערכאות, פסק בורר שנתתי בתיק שבו שימשתי כבורר, ונדחתה בקשה לבטל את הפסק. לעיון בהחלטת בית המשפט המחוזי

_____________________________________________________________________________________

כותב באתר

כותב באתר

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון