נדחתה בקשת הדר לעיכוב ביצוע

בית המשפט העליון קבע, שוב, כי ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בממצאים עובדתיים ובקביעת שיעור הפיצויים שנפסקו על ידי בית המשפט המחוזי, ודחה את בקשת חברת הביטוח הדר לעיכוב ביצוע פסק דין בו זכינו עבור לקוח שלנו.

לפסק הדין המלא

_____________________________________________________________________________________

כותב באתר

כותב באתר