חברת הביטוח תשלם נזק שלא היה מבוטח

בית המשפט העליון קבע שחברת הביטוח הדר תשלם למסעדת אחד העם, שיוצגה על ידי משרדנו, פיצויים בסך של כ- 2 מיליון ש"ח, מהם כ- 1.2 מיליון ש"ח בגין אובדן רווחים עתידי, שלא היה מבוטח בפוליסה. זאת לאחר שבית המשפט קיבל את טענתנו, שהעובדה שחברת הביטוח לא שילמה במועד הקבוע בחוק את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת, הביאה לשרשרת אירועים שגרמה לסגירת המסעדה, ולאבדן הרווח שהיתה צפויה להניב עד לתום תקופת השכירות.

פסק הדין מכיל קביעות חשובות, בנושאי כינון, חובת הקטנת נזק של המבוטח, ובעיקר, האפשרות לחייב חברת ביטוח לשלם פיצויים בהתאם לדיני החוזים ודיני הנזיקין, עבור נזקים שלא היו מבוטחים, תוך שהוא מדגיש שהריבית המיוחדת הקבועה בסעיף 28 לחוק חוזה הביטוח, אינה סוף פסוק ואין בסעיף זה כדי למנוע מבוטח להגיש תביעה נזיקית על מלוא נזקיו.

לעיון בפסק הדין

_____________________________________________________________________________________

כותב באתר

כותב באתר

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון