מי אחראי לפציעת חניך בקורס מאבטחים ?

גיא עבד כמאבטח בחברת שמירה, ונשלח להשתלמות במטווח הולנדר בכפר סבא. במסגרת קרב מגע מול בן זוג, שהיה חלק ממבחני סיום ההשתלמות, גיא נפצע, והגיש תביעה נגד החברה שהעסיקה אותו, וזו הפנתה את התביעה, בדרך של הודעת צד ג', נגד המטווח, אשר יוצג על ידי משרדנו.

כשהתברר שהמדריך שהועסק במטווח הציג למטווח מצג שווא בנוגע להסמכות שיש לו, הגשנו בשם המטווח הודעה נגד המדריך.

בפסק הדין, בית המשפט דחה את התביעה נגד המטווח, קבע שהאשם מוטל על המדריך, והטיל אשם תורם גם על התובע.

לעיון בפסק הדין

_____________________________________________________________________________________

כותב באתר

כותב באתר