שניאורסון – נדחתה תביעה נגד סוכן ביטוח נגדו נטען להתרשלות

נדחתה, על הסף, תביעה בסך 670,000 ש"ח נגד סוכן ביטוח, אשר יוצג על ידי משרדנו, לאחר שנטען כנגדו כי התרשל בעריכת הביטוח ולא וידא כי מתקיימים אמצעי המיגון שנדרשו על ידי חברת הביטוח.

לפסק הדין המלא

_____________________________________________________________________________________

כותב באתר

כותב באתר