האם פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מכסה נזק למחפר ?

האם פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מכסה נזק למחפר ?

חברת נרשא הינה חברה קבלנית, אשר ביצעה עבודות בפרויקט ביישוב פוריה. נרשא החזיקה באתר הבניה כלים שונים, וביניהם מחפר. במועד האירוע בוטח פרויקט הבניה בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות בחברת הביטוח איילון. חברות אשר עסקו בשמירה ובאבטחת האתר, בוטחו בפוליסות אחריות מקצועית באיילון ובהראל. בנוסף, הראל ביטחה את המחפר בביטוח מקיף.

בשנת 2015 עלה באש המחפר אשר נמצא באתר הבניה, ונשרף כליל. מחקירה שבוצעה עלה כי השריפה התרחשה בעקבות הצתה בזדון.

דרישה לתגמולי ביטוח שהפנתה נרשא להראל נדחתה, בטענה כי פוליסת הביטוח אינה מכסה מעשה בזדון.

בתביעה שהגישה נרשא לבית המשפט, תבעה נרשא את חברת השמירה בטענה לרשלנות, וכן את הראל ואיילון, אשר ביטחו את חברת השמירה. כמו כן נתבעה איילון כמבטחת עבודות הפרויקט במסגרת פוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

פסק דינו של בית משפט השלום:

בית משפט השלום בעכו, אשר דן בתביעתה של נרשא, קבע כי פוליסת המקיף של הראל אינה מכסה נזקי זדון ועל כן יש לדחות את התביעה כנגדה, כי לא הוכחה רשלנות של חברת השמירה ולכן יש לדחות את התביעה נגד הראל ואיילון כמבטחות חברת השמירה.

בית משפט השלום קבע כי הנזק למחפר של נרשא מכוסה מכוח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות שהונפקה על ידי איילון למזמינה. נפסק, כי טענת איילון, לפיה הכיסוי הביטוחי כלל את העבודה בלבד אך לא את הכלים באמצעותם מבוצעת העבודה אינה מתיישבת עם ההגדרה תחת "תיאור העבודות" בפוליסת הביטוח, שם נכתב "עבודות ומערכות אלקטרו-מכאניות לרבות כל הציוד והמערכות וכל רכוש אחר קשור לפרויקט ובקשר לחוזה העבודה".

על פסק דין זה הוגשו לבית המשפט המחוזי ערעורים מטעם הצדדים

הטענה העיקרית שנטענה על ידי איילון במסגרת הערעור הינה כי בית המשפט קמא שגה בפירוש שנתן לפוליסה והתעלם מההרחבה שבה צוין מפורשות כי הפוליסה איננה מכסה ציוד כבד, שהרי המחפר הוא בבחינת ציוד כבד.

איילון טענה כי בית המשפט קמא ציטט את סעיף "תיאור העבודות" בפוליסה באופן חלקי והוציא דברים מהקשרם. "תיאור העבודות" אינו סעיף הגדרת היקף הכיסוי הביטוחי של רכוש המשמש לביצוע העבודות אלא סעיף הגדרה של העבודות, ובמסגרתו ישנה התייחסות לרכוש הקשור לפרויקט, וזאת להבדיל מציוד ו/או כלים. הפוליסה, לטענת איילון, הורחבה לכסות ציוד בנייה "קל", מתקנים וכלי עבודה, למעט ציוד כבד כגון דחפורים ומנופים, מכונות קידוח, ובמפורש לא ציוד של קבלני משנה. מכאן המסקנה הנדרשת, שהמחפר אינו נמנה על הציוד הקל המבוטח הן מכיוון שציוד כבד מוחרג מהרחבת הכיסוי הביטוחי  והן משום שהכיסוי הביטוחי אינו חל על ציוד השייך לקבלני משנה.

נרשא טענה מנגד, כי בפוליסה קיימים סעיפים אשר סובלים את הפרשנות התומכת בפסק דינו של בית המשפט קמא בדבר כיסוי לציוד וכלי העבודה. אף אם קיימת סתירה בפוליסה, הרי שיש לזקוף את הסתירה לחובת חברת הביטוח, על פי הכלל שבמקום בו יש אפשרות למספר פרשנויות, הפרשנות תהיה  נגד המנסח.

בית המשפט המחוזי מזכיר בפסק הדין כי פרשנות פוליסת ביטוח  נעשית לפי הכללים החלים בפרשנות חוזים, בהתאם לאומד דעת הצדדים כמשתמע מלשון החוזה ומהנסיבות החיצונית. יש לפרש את הפוליסה על פי המשמעות המילולית הרגילה וההגיונית של מילותיה, כמכלול. בנסיבות הענין, הפסקאות הרלוונטיות מתוך הפוליסה של איילון, מהווים שלמות אחת, ויש לראותם כמשתלבים זה בזה וכשמשלימים זה את זה. בהתאם קבע המחוזי, כי מפרשנות פשוטה ומלאה זו של פוליסת הביטוח אין מנוס  אלא מלקרוא את הפוליסה כלא מבטחת ולא מכסה את הנזק שנגרם למחפר של נרשא.

בית המשפט הוסיף והדגיש כי למרות הכלל הקובע כי אם קיימת סתירה או מקרה של אי בהירות או ספק בנוגע למשמעות הנכונה של הכתוב, יש לפרש את פוליסת הביטוח כנגד המנסח – המבטח, כלל זה אינו מוחלט ובית המשפט לא יפעיל את כלל הפרשנות כנגד המנסח כאשר אחת המשמעויות הינה המשמעות הרגילה והמקובלת ואילו השנייה יוצאת דופן.

בהתאם, בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור של חברת איילון, ביטל את פסק דינו של בית משפט השלום ופטר את איילון מתשלום תגמולי ביטוח בגין המחפר.                               

ע"א 21078-11-19 (מחוזי חיפה) איילון ואח' נ' נ.ר.ש.א. ואח'.

לחצו כאן לעיון במאמרו של עו"ד ארז שניאורסון כפי שפורסם בשבועון עדיף.

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון