פוליסה לביטוח עבודות קבלניות – איך הופכים את המורכבות ליתרון ?

כאשר אחת המשימות החשובות והיומיומיות של סוכן ביטוח הינה לשמור על לקוחותיו מהפיתויים של ביטוחים ישירים, הדרך העיקרית הינה הפגנת מקצוענות.

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות, אשר הינה מארג סבוך של חריגים וביטולי חריגים, הינה אחת הפוליסות שבה סוכן ביטוח יכול להפגין ידע, מומחיות ובקיאות בפרטים, ולהדגיש את יתרונו לעומת סוכני ביטוח אחרים, ובוודאי מול מי שמוכר מוצר מדף.

הכרה מעמיקה של פרקי הפוליסה, החריגים השזורים בהם, והאפשרות לרכוש ביטולים של החריגים והרחבות מתאימות, תאפשר לכם, סוכני הביטוח, להתאים את הפוליסה לצרכי הפרויקט והלקוח, ולקבל נקודות זכות אצל הלקוח, והמלצות בהתאם.

חריג תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי

כך לדוגמא, בחלק מהפוליסות קיים, בפרק חבות כלפי צד שלישי, חריג תביעות המוסד לביטוח לאומי. ומה משמעות החריג ? עובד של קבלן משנה נפגע באתר הבניה, ופנה למוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי פגיעה, תגמולים או כל תשלום אחר. המוסד לביטוח לאומי הכיר בתביעתו ושילם סכומים. הנפגע, אשר במרבית המקרים הסכומים שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי נמוכים מסך נזקיו, מגיש תביעה נגד היזם או הקבלן, ואם חברת הביטוח לא העלתה טענות לדחיית כיסוי ביטוחי, ההגנה מול התביעה תנוהל על ידי עורך דין מטעם חברת הביטוח, ותשולם על ידה.

המבוטח סבור שבכך תמו ייסוריו בכל הנוגע לתאונה המדוברת, אולם לאחר תקופה מגיעה תביעה של המוסד לביטוח לאומי, בגין אותם סכומים ששילם ביטוח לאומי לנפגע. המבוטח יחזור על התהליך, יפנה את התביעה לחברת הביטוח לקבלת ייצוג משפטי וכיסוי ביטוחי, אלא שהפעם יקבל תשובה שונה. חברת הביטוח תדחה את התביעה, ותזכיר כי הפוליסה מחריגה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

רק סוכן ביטוח אשר מכיר את החריג, יוכל לחפש עבור לקוחותיו פוליסה ללא חריג כאמור או יפעל לביטול החריג, ויעשה ללקוחותיו שירות גדול וחשוב.

חריג נזק ישיר / עקיף מתכנון לקוי ו/או חומרים לקויים ו/או עבודה לקויה

חריג נוסף, אשר נוגע במהות עצמה של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הינו חריג נזק ישיר ונזק עקיף מתכנון לקוי ו/או חומרים לקויים ו/או עבודה לקויה. ומה אומר החריג ? כי הפוליסה לא מעניקה כיסוי ביטוחי בפרק א', פרק המבנה, לנזקים שמקורם בתכנון לקוי ו/או חומרים לקויים ו/או עבודה לקויה. אם נעצור רגע לחשוב, נגיע למסקנה שרובם המכריע של נזקים בעבודות בניה, נובעים מאחד משלושת הגורמים הללו. פרוייקטים לא קורסים סתם כך, וסדקים בקירות לא נובעים יש מאין. האם המשמעות היא שרכשנו פוליסת ביטוח ריקה מתוכן ?

ניתן לרכוש את ביטול החריג, ולקבל כיסוי ביטוחי לנזק ישיר בסכום אשר יהיה נמוך משמעותית משווי עבודות הפרויקט. בפרויקטים בשווי עשרות מיליוני ₪, הכיסוי הביטוחי לנזק ישיר מתכנון לקוי, אם נרכש, יהיה בסביבות 1 מיליון ₪, ולכל היותר מספר מיליוני ₪ בודדים. האם די בכך ? ומהו סכום הכיסוי שעליכם לדרוש מחברת הביטוח, הנזק עקיף מתכנון לקוי ?

נדרשת הבנה, לפחות מינימאלית, בבניה, פרויקטים, משמעות המונחים, הכרת הגורמים המעורבים בפרויקט בניה או תשתיות, על מנת לאפשר לסוכן הביטוח להפגין מקצוענות ולתפור פוליסת ביטוח נכונה ומקיפה.

*           עו"ד ארז שניאורסון, ראש משרד א. שניאורסון, דיאב ושות', נמנה על מאגר יועצי הלשכה, וניתן לפנות אליו בשאלות, ללא תשלום, באמצעות אתר הלשכה. במסגרת כנס אלמנטר 2019, נשא עו"ד שניאורסון הרצאה בנושא פוליסות לביטוח עבודות קבלניות, עם דוגמאות מתיקים משפטיים.

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.