תל אביב | חיפה | קפריסין

תל אביב | חיפה | קפריסין

חברת הביטוח תשלם נזק שלא היה מבוטח

בית המשפט העליון קבע שחברת הביטוח הדר תשלם למסעדת אחד העם, שיוצגה על ידי משרדנו, פיצויים בסך של כ- 2 מיליון ש"ח, מהם כ- 1.2 מיליון ש"ח בגין אובדן רווחים עתידי, שלא היה מבוטח בפוליסה. זאת לאחר שבית המשפט קיבל את טענתנו, שהעובדה שחברת הביטוח לא שילמה במועד הקבוע בחוק את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת, הביאה לשרשרת אירועים שגרמה לסגירת המסעדה, ולאבדן הרווח שהיתה צפויה להניב עד לתום תקופת השכירות.

פסק הדין מכיל קביעות חשובות, בנושאי כינון, חובת הקטנת נזק של המבוטח, ובעיקר, האפשרות לחייב חברת ביטוח לשלם פיצויים בהתאם לדיני החוזים ודיני הנזיקין, עבור נזקים שלא היו מבוטחים, תוך שהוא מדגיש שהריבית המיוחדת הקבועה בסעיף 28 לחוק חוזה הביטוח, אינה סוף פסוק ואין בסעיף זה כדי למנוע מבוטח להגיש תביעה נזיקית על מלוא נזקיו.

Picture of עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

Picture of עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

חיפוש

פוסטים נוספים

מי רשאי לבצע שיפוץ?

ובמילים אחרות, האם כל "בעל מקצוע" אשר חברת הביטוח שולחת לנכס מבוטח, רשאי לבצע עבודה כלשהי? במקרים רבים של נזקים למבנה, בין אם דירה, בית