תל אביב | חיפה | קפריסין

תל אביב | חיפה | קפריסין

נזק מים בדירה – מה קורה במהלך תקופת ניהול התיק בבית משפט?

בתיקים רבים ימנה בית המשפט מהנדס מומחה, אשר יגיע לדירה על מנת לבדוק את מצבה ולהעביר לבית המשפט חוות דעת בדבר עלויות השיקום. חודשים לאחר הנזק, במיוחד במדינה חמה כמו ישראל, יתכן והרטיבות מתחת לריצוף כבר התייבשה. בתיקים של משרדנו, בתי המשפט חוזרים וקובעים, כי על המומחה לחוות דעתו מה היה המצב בדירה במועד הנזק […]