תל אביב | חיפה | קפריסין

תל אביב | חיפה | קפריסין

מי רשאי לבצע שיפוץ?

ובמילים אחרות, האם כל "בעל מקצוע" אשר חברת הביטוח שולחת לנכס מבוטח, רשאי לבצע עבודה כלשהי? במקרים רבים של נזקים למבנה, בין אם דירה, בית או עסק, חברת הביטוח מפנה אל המבוטח איש מקצוע מטעמה, לביצוע עבודה כלשהי. החל משרברב אשר נשלח לתיקון נזילה כלשהי, המשך ב"עבודות איטום" וכלה בשיפוץ ממש, אשר יכול לכלול מהחלפת […]